1. Bedrift
  2. /
  3. Kundeerklæring bedrift

Kundeerklæringsskjema for bedriftskunder

avtal med penna på

Handelsbanken samarbeider med myndighetene i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. En effektiv måte for banken å bidra til dette er å ha god kunnskap om kundene våre og dokumentasjon for eksisterende kundeforhold. Derfor må både nye og eksisterende bedriftskunder fylle ut et kundeerklæringsskjema. 
  • Hvis du velger å fortsette utfyllingen senere, sender vi deg en SMS og e-post med lenke for å fullføre skjemaet.
  • For å kunne foreta utlandsbetalinger må du registrere hvilke land du skal sende penger til i skjemaet. Merk at i skjemaet vises flere land enn bare de som er åpne for betalinger (pdf).
  • Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha en av følgende selskapsformer: ANNA, ANS, AS, ASA, BA, BBL, BRL, DA, ESEK, FLI, GFS, IKS, KIRK, KS, ORGL, PK, SA, SAM, SE, SF, SPA, STAT eller STI. Kontakt bedriftens rådgiver hvis dere har en annen selskapsform, så hjelper vi dere.
Fyll ut kundeerklæringsskjemaetÅpnes i nytt vindu