Valutakurser for bedrifter

Valutakursene viser indikative nivåer for kjøp og salg av valuta basert på valutakurser fastsatt kl 11.00. Vi gjør oppmerksom på at kursene i valutamarkedet endrer seg kontinuerlig og vil kunne endre seg betydelig, også innenfor korte tidsrom, samt at kursene inneholder en kursspread (margin) for den enkelte valuta som utgjør bankens fortjeneste. Hvilken kurs som vil bli benyttet for et betalingsoppdrag er avhengig av hvilket tidspunkt vekslingen utføres på, samt markedsforhold. Kursene som oppgis i valutakurslisten er derfor ikke et tilbud til våre kunder om kjøp eller salg av valuta til denne kursen.   
Handelsbanken påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i valutakursene som vises i kurslisten. Banken tar heller ikke ansvar for noen form for skade/tap som skulle oppstå gjennom bruk av denne kursinformasjonen.