1. Personal
  2. /
  3. Savings
  4. /
  5. Informasjon før du handler

Informasjon før du handler

Viktig informasjon du må vite om før du handler med finansielle instrumenter
Mann ved PC

Følgende informasjon er viktig å merke seg: 

  • Faktaark på instrumentet som gjør det mulig å forstå og sammenligne egenskaper og risiko. 
  • Informasjon om kostnader og avgifter for instrumentet og transaksjonen. 
  • Hvilken målgruppe instrumentet er rettet mot. 
Informasjonen under gjelder alle finansielle instrumenter, uavhengig av hvilken målgruppe instrumentet er beregnet for.

Klassifisering

Alle som handler verdipapirer må klassifiseres etter profesjonalitet. Det finnes tre kategorier: ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Ikke-profesjonelle kunder får størst beskyttelse


Verdipapir

Børshandlede produkter

Kostnader og avgifter

AksjerOpens in a new window

Nordiske aksjer

Warranter

ETFer

TegningsretterOpens in a new window

Rentebærende instrumenter

Kostnader og avgifter

ObligasjonerOpens in a new window

Unoterte aksjer

Kostnader og avgifter


Ikon av skjema med avkrysning

Denne informasjonen er viktig at du leser:

  • Faktaark for instrumentet som gjør det mulig å forstå og sammenligne egenskaper og risiko.
  • Informasjon om kostnader og gebyrer for instrumentet og transaksjonen.
  • Målgruppen instrumentet målrettes mot.
Informasjonen du finner på lenken nedenfor gjelder alle finansielle instrumenter uansett hvilken målgruppe instrumentet er beregnet til.

Hold deg oppdatert

Vi vil at du skal føle deg trygg når du gjør dine plasseringer. Derfor ønsker vi å sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen for de finansielle instrumentene du er interessert i.

Dette er viktig informasjon for alle som handler med verdipapirer


Hensiktsmessighetstest

Avhengig av hvilke finansielle instrumenter du ønsker å handle, og om du ønsker hjelp av en rådgiver eller ikke, er det mulig at du må ta en hensiktsmessighetstest. På den måten kan vi sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til de finansielle instrumentene du er interessert i.

Hensiktsmessighetstest

Hensiktsmessighetstest gjennomføres i forkant av handel eller rådgivning via meglerbordet vårt eller et rådgivningsmøte på et av kontorene våre. I hensiktsmessighetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, slik at vi kan vurdere om investeringen er hensiktsmessig for deg.