NID

En global identifikasjonskode som skal benyttes av privatpersoner ved handel med verdipapirer
security

Krav til deg som privatpersoner ved handel med verdipapirer

Som privatperson må du ha en global identifikasjonskode for å kunne gjennomføre en verdipapirtransaksjon. For privatpersoner kalles denne koden for NID-nummer (National Client Identifier for natural persons). Før du kan handle med verdipapirer må vi i Handelsbanken registrere ditt NID-nummer. NID-nummer kreves også ved kjøp av børshandlede fond (EFT), men du trenger ikke NID-nummer for å handle andre fond.

Hvordan registrerer jeg mitt NID-nummer?

NID-nummeret er avhengig av hvilket eller hvilke statsborgerskap du har. Dersom du kun har norsk statsborgerskap, er ditt NID-nummer det samme som ditt personnummer med en landskode foran. Har du kun norsk statsborgerskap trenger du ikke foreta deg noe mer. Har du flere, eller et annet statsborgerskap enn norsk, hjelper vi deg gjerne med registreringen på ditt kontor.

Handel av derivater for enkeltmannsforetak

Hvis et du har et enkeltmannsforetak og ønsker å handle derivater, må du ha et LEI-nummer. I andre tilfeller er det nok med NID-nummer.