1. Privat
  2. /
  3. Prisliste privatkunder
  4. /
  5. Plasseringstjenester

Prisliste plassering privat

Aksjesparekonto (ASK)

Kostnad ved kjøp/salg av fond Prisliste fond
Etablering Gratis
Flytting av fond fra VPS i Handelsbanken til ASK Gratis
Flytting av ASK til annen leverandør kr 450,00
Flytting av ASK fra annen leverandør Gratis

VPS Investortjenester

Etableringsavgift Gratis
Vedlikeholdsavgift Gratis

Aksjehandel i nett- og mobilbank (Prime)

Kurtasje Norske børsnoterte aksjer 0,10% Min. kr 100,00
Norske børsnoterte warranter og tegningsretter 0,10% Min. kr 50,00
Tilleggstjenester (pris per mnd)
Realtid Level 1 per mnd Gratis
Realtid Level 2 (med ordredybde*) per mnd Kr 125,00*
Alarmer på SMS** Kr 2,00 per melding

* Merverdiavgift på 25% er inkludert i prisen.
** Belastes av din teleoperatør.

Aksjehandel via megler

Kurtasje
Norske børsnoterte aksjer 0,50 % Min. kr 300,00
Norske unoterte aksjer
(Minste volum 20 000,-)
0,50 % Min. kr 500,00
Nordiske aksjer
(Minste volum 50 000,-)
0,50 % Min. kr. 500,00

Andre utenlandske aksjer
(Minste volum 50 000,-)

0,50 % Min. kr 500,00

VPS Øvrige tjenester

Opprettelse av VPS-konto Gratis
Endring av faste kontoopplysninger Gratis
Overførsel mellom VPS-konto i Handelsbanken Gratis
Overførsel til VPS-konto hos annen kontofører kr 100,00
Frigivelse ved salg kr 100,00
Flytting av beholdning kr 100,00
Etablering av handelsfullmakt kr 250,00
Kopi av sist utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgave kr 10,00 per e-post
kr 20,00 + porto per post
Kopi av utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgave (gamle oppgaver) kr 500,00*
Kopi av utsendte endringsmeldinger/investormeldinger (siste to år kan skrives ut gratis via Fonds- og Investortjenester på Internett) kr 500,00
Årsavgift - beholdninger*
Avgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi pr. 31.12 foregående år: -
Beholdning med verdi opptil kr 100.000 kr. 0,00
I tillegg for del av beholdningen med verdi (Satsene gjelder pr. påbegynte mill.) -
F.o.m. kr 100.000 - 1 mill. kr 400,00
F.o.m. kr 1 mill. - 3 mill. kr 150,00
F.o.m. kr 3 mill. - 1 mrd. kr 125,00
F.o.m. kr 1 mrd. - 5 mrd. kr 40,00
F.o.m. kr 5 mrd. - kr 30,00
Sertifikatbeholdning per påbegynte mill. kr 6,00
*Fakturagebyr på kr 50 kommer i tillegg per faktura når belastningskonto ikke er registrert på VPS-kontoen. Gjelder alle tjenester under Verdipapiroppbevaring.

VP-Depot (Oppbevaring av utenlandske verdipapir)

Depotavgift (pris pr. kvartal)
Beregnes av beholdningens markedsverdi omregnet til NOK: -
Kr 0 - 500.000 0,10 %
F.o.m. kr 500.000 - 2 mill. 0,05 %
F.o.m. kr 2 mill. - 0,01 %
Minimumsavgift pr. kvartal kr 150,00
Beholdningsrapport
Årsrapport, inkl. i VP-depotavgiften kr. 0,00
Øvrige tjenester
Overførsel av verdipapir til/fra depot (pr. VP-post) kr 250,00
Stemmerettsregistrering ved generalforsamlinger kr 2.000,00
Konvertering av verdipapir Etter avtale
-    Fysiske per oppdrag og VP Etter avtale
-    Dødsbo per oppdrag og VP Etter avtale
Spesielle forespørsler og oppdrag Etter avtale

Du kan sammenlikne prisene våre med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu. Handelsbankens pris i portalen sier ikke hvilke priser du vil bli tilbudt, da Handelsbanken priser alle kunder individuelt.