1. Privat
  2. /
  3. Prisliste privat
  4. /
  5. Plasseringstjenester

Prisliste Plasseringstjenester

Prislisten inneholder våre mest etterspurte tjenester/produkter. Ønsker du priser på andre produkter, kontakt et av våre bankkontor.

Aksjesparekonto (ASK)

Etableringkr. 0,00
Oppsigelsekr. 0,00
Flytting av fond fra VPS i Handelsbanken til ASKkr. 0,00
Flytting av ASK til annen leverandørkr. 450,00
Flytting av ASK fra annen leverandørkr. 0,00
Årsavgift - beholdninger *
Avgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi pr. 31.12 foregående år:-
Beholdning med verdi opptil kr. 100.000kr. 0,00
I tillegg for del av beholdningen med verdi (Satsene gjelder pr. påbegynte mill.)-
F.o.m. kr. 100.000 - 1 mill.kr. 400,00
F.o.m. kr. 1 mill. - 3 mill.kr 150,00
F.o.m. kr. 3 mill. - 1 mrd.kr. 125,00
F.o.m. kr. 1 mrd. - 5 mrd.kr. 40,00
F.o.m. kr. 5 mrd. -kr. 30,00
* Årsavgift for beholdning gjelder kun aksjer.

Aksjehandel via megler

Kurtasje
Norske børsnoterte aksjer0,50 % min.kr. 300,00
Norske unoterte aksjer
(Minste volum 20 000,-)
0,50 % min.kr. 500,00
Nordiske aksjer
(Minste volum 50 000,-)
0,50 % min.kr. 500,00

Andre utenlandske aksjer
(Minste volum 50 000,-)

0,50 % min.kr. 500,00

Aksjehandel på internett (Prime)

KurtasjeNorske børsnoterte aksjer0,10% minKr 100,00
Norske børsnoterte warranter og tegningsretter0,10% minKr 50,00
Tilleggstjenester (pris per mnd)
Realtid Level 1per mnd privatKr 0,00
Realtid Level 2 (med ordredybde*)per mnd privatKr 125,00*
per mnd for ASKr 385,00*
Online Trader
(På forespørsel for aktive kunder)
Kr 0,00
Stop LossKr 0,00
Alarmer på SMSKr 2,00 per melding

* Merverdiavgift på 25% er inkludert i prisen.

VPS Investortjenester

Etableringsavgiftgratis
Vedlikeholdsavgiftgratis
Investormeldinger på e-postgratis

VPS Øvrige tjenester

Opprettelse av VPS-kontokr. 0,00
Endring av faste kontoopplysningerkr. 0,00
Overførsel mellom VPS-konto i Handelsbankenkr. 0,00
Overførsel til VPS-konto hos annen kontoførerkr. 100,00
Frigivelse ved salgkr. 100,00
Flytting av beholdningkr. 100,00
Etablering av handelsfullmaktkr. 250,00
Kopi av sist utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgavekr. 10,00 per e-post
kr. 20,00 + porto per post
Kopi av utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgave (gamle oppgaver)kr. 500,00*
Kopi av utsendte endringsmeldinger/investormeldinger (siste to år kan skrives ut gratis via Fonds- og Investortjenester på Internett)kr. 500,00
Årsavgift - beholdninger
Avgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi pr. 31.12 foregående år:-
Beholdning med verdi opptil kr. 100.000kr. 0,00
I tillegg for del av beholdningen med verdi (Satsene gjelder pr. påbegynte mill.)-
F.o.m. kr. 100.000 - 1 mill.kr. 400,00
F.o.m. kr. 1 mill. - 3 mill.kr 150,00
F.o.m. kr. 3 mill. - 1 mrd.kr. 125,00
F.o.m. kr. 1 mrd. - 5 mrd.kr. 40,00
F.o.m. kr. 5 mrd. -kr. 30,00
Månedsavgift - Sertifikatbeholdning
Avgiften beregnes på grunnlag av samlet nominell verdi ved utgangen av hver måned:-
Pr. påbegynt mill.kr. 6,00

VP-Depot (Oppbevaring av utenlandske verdipapir)

Depotavgift (pris pr. kvartal)
Beregnes av beholdningens markedsverdi omregnet til NOK:-
Kr. 0 - 500.0000,10 %
F.o.m. kr. 500.000 - 2 mill.0,05 %
F.o.m. kr. 2 mill. -0,01 %
Minimumsavgift pr. kvartalkr. 125,00
Beholdningsrapport
Årsrapport, inkl. i VP-depotavgiftenkr. 0,00
Månedsrapport (pris pr. måned)kr. 50,00*
Kvartalsrapport (pris pr. kvartal)kr. 50,00*
Halvårsrapport (pris pr. halvår)kr. 50,00*
Øvrige tjenester
Overførsel av verdipapir til/fra depot (pr. VP-post)kr. 250,00
Stemmerettsregistrering ved generalforsamlingerkr. 2.000,00
Hjelp til skatterefusjon (pr. utbytte)**kr. 1.000,00
Konvertering av verdipapirEtter avtale
Spesielle forespørsler og oppdragEtter avtale

* Merverdiavgift på 25 % er inkludert i prisen.
** Det søkes ikke om skatterefusjon når refusjonsbeløpet blir mindre enn kr. 500,00 pr. utbytte.