Prisliste plassering privat

Aksjesparekonto (ASK)

Kostnad ved kjøp/salg av fond Prisliste fond
Etablering Gratis
Flytting av fond fra Investeringskonto til ASK Investeringskonto Gratis
Flytting av ASK til annen leverandør kr 450
Flytting av ASK fra annen leverandør Gratis

Investeringskonto

Kostnader ved kjøp og salg av fond Prisliste fond
Etablering Gratis

VPS Investortjenester

Etableringsavgift Gratis
Vedlikeholdsavgift Gratis

Aksjehandel i nett- og mobilbank (Prime)

Kurtasje Norske børsnoterte aksjer 0,10 % Min. kr 100
Norske børsnoterte warranter og tegningsretter 0,10 % Min. kr 50
Tilleggstjenester (pris per mnd)
Realtid Level 1 per mnd Gratis
Realtid Level 2 (med ordredybde) for privatkunder per mnd Kr 50
Realtid Level 2 (med ordredybde) for bedriftskunder per mnd kr 125
Alarmer på SMS* Kr 2 per melding

* Belastes av teleoperatøren din.

Aksjehandel via megler

Kurtasje
Norske børsnoterte aksjer 0,50 % Min. kr 300
Norske unoterte aksjer
(Minste volum kr 20 000)
0,50 % Min. kr 500
Nordiske aksjer
(Minste volum kr 50 000)
0,50 % Min. kr. 500

Andre utenlandske aksjer
(Minste volum kr 50 000)

0,50 % Min. kr 500

VPS Øvrige tjenester

Opprettelse av VPS-konto Gratis
Endring av faste kontoopplysninger Gratis
Overførsel mellom VPS-konto i Handelsbanken Gratis
Overførsel til VPS-konto hos annen kontofører kr 100
Frigivelse ved salg kr 100
Flytting av beholdning kr 100
Etablering av handelsfullmakt kr 250
Kopi av sist utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgave kr 10 per e-post
kr 20 + porto per post
Kopi av utsendt årsoppgave/realisasjonsoppgave (gamle oppgaver) kr 500*
Kopi av utsendte endringsmeldinger/investormeldinger (siste to år kan skrives ut gratis via Fonds- og Investortjenester på Internett) kr 500
Årsavgift - beholdninger (ekskl. sertifikater og Handelsbanken fond)*
Avgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi pr. 31.12 foregående år: -
Beholdning med verdi opptil kr 100 000 kr. 0
I tillegg for del av beholdningen med verdi (Satsene gjelder pr. påbegynte mill.) -
F.o.m. kr 100 000 - 1 mill. kr 400
F.o.m. kr 1 mill. - 3 mill. kr 150
F.o.m. kr 3 mill. - 1 mrd. kr 125
F.o.m. kr 1 mrd. - 5 mrd. kr 40
F.o.m. kr 5 mrd. - kr 30
Sertifikatbeholdning per påbegynte mill. kr 6
*Fakturagebyr på kr 50 kommer i tillegg per faktura når belastningskonto ikke er registrert på VPS-kontoen. Gjelder alle tjenester under Verdipapiroppbevaring.

VP-Depot (Oppbevaring av utenlandske verdipapir)

Pris
Depotavgift (pris pr. kvartal)
Beregnes av beholdningens markedsverdi omregnet til NOK:
Kr 0 - 500 000 0,15 %
F.o.m. kr 500 000 - 2 mill. 0,07 %
F.o.m. kr 2 mill. - 0,01 %
Minimumsavgift pr. kvartal kr 400
Beholdningsrapport
Årsrapport, inkl. i VP-depotavgiften kr 0
Øvrige tjenester
Overførsel av verdipapir til/fra depot (pr. VP-post) kr 300
Stemmerettsregistrering ved generalforsamlinger kr 2 500
Konvertering av verdipapir Etter avtale
-    Fysiske per oppdrag og VP Etter avtale
-    Dødsbo per oppdrag og VP Etter avtale
Spesielle forespørsler og oppdrag Etter avtale
Kildeskatt refusjon, pris per refusjon kr 3000 pluss MVA

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no Åpnes i nytt vindu