Internasjonal skatterapportering for bedrifter (FATCA/CRS)

Handelsbanken plikter å innhente og registrere opplysninger om hvilke land utenfor Norge kontohavere (selskaper mv.) er skattemessig hjemmehørende.
USA

Rapportering 
Rapporteringsforpliktelsene våre følger av internasjonale avtaler Norge har inngått om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti. Andre finansinstitusjoner har tilsvarende rapporteringsplikt. 

Når en kontohaver (et selskap el.) hovedsakelig har passive inntekter/aktiva må vi vite om reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt i utlandet, og om vedkommende er amerikansk statsborger. For å oppfylle forpliktelsene våre må vi også innhente og rapportere reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer (såkalt «TIN-nummer») i slike tilfeller. 

Dere finner også en oversikt over det enkelte lands TIN-nummer på OECD sine nettsider Åpnes i nytt vindu.

Hvorfor spør vi?  
Banken plikter å rapportere opplysningene om hvor kunder og reelle rettighetshavere er skattemessig hjemmehørende/bosatt og om reelle rettighetshavere har amerikansk statsborgerskap til Skatteetaten. Skatteetaten formidler disse opplysningene videre til lokale skattemyndigheter i det relevante landet. 

Ta kontakt med kunderådgiveren deres hvis dere har spørsmål. 

Vil du vite mer?

Les mer informasjon fra Skatteetaten om ordningen og hvor du finner de enkelte lands TIN-nummer.

FATCA («Foreign Account Tax Compliance Act»):

Norge og USA har signert en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA. Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act).
Kilde: Skatteetaten 

CRS («Common Reporting Standard»):

Norge og en rekke andre land har en felles avtale om automatisk informasjonsutveksling. Avtalen er et rammeverk for en internasjonal standard utviklet av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) for automatisk utveksling av finansielle opplysninger, også kjent som «common reporting standard» eller «CRS». 
Kilde: Skatteetaten