1. Prisliste innbetalinger

Prisliste innbetalinger

OCR Giro

Etablering av OCR-avtale Kr 600
Endring av avtale Kr 350
Sletting av avtaler Kr 350
OCR Giro - test uten giro, per påbegynt time Kr 1 000
Test av ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 1 800
Abonnement, pr måned Kr 90

Per innbetalinger med KID

Kr 2,25
Filforsendelse per oppdrag Kr 5
OCR Giro - manuelt registrert KID Kr 80

OCR Giro - transaksjonsliste A + B + porto

Kr 110
Rebestilling av kont.data til kunde per konto/Filforsendelse kopi Kr 1 000

Egiro/Innbetaling total

Etablering av avtale Kr 600
Endring av avtale Kr 350
Sletting av avtale Kr 350
Test ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 1 800
Abonnement, pr måned Kr 90
Per betalinger med KID Kr 2,25
Per betalinger uten KID Kr 2,75
Betaling med strukturert informasjon Kr 2,75
Filforsendelse, per sumpost Kr 5

Elektronisk innbetaling (Cremul)

Etablering Kr 600
Månedsavgift per konto Kr 90
Elektronisk innbetaling med KID Kr 2,25
Elektronisk innbetaling med og uten melding

Kr 2,75

Elektronisk innbetaling med feil KID

Kr 2,75

AvtaleGiro - innbetaling

Etablering av avtale
I tillegg må avtale om OCR tegnes.
Kr 600
Endring av avtale Kr 350
AvtaleGiro sletting av avtaler i Nets Kr 350
AvtaleGiro-avtaler, test nye/endringer Kr 1 800
Abonnement, pr måned Kr 90

Med varsel til betaler (banken varsler)

Kr 4,25

Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv)

Kr 2
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 2
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 4,25
Sletting av betalingsoppdrag før forfall Kr 12
Oversikt over FBO, per mottakeravtale per avtaleid Kr 1 800
Bytte av KID-referanse Kr 1 800
Filforsendelser per oppdrag Kr 5

AvtaleGiro - elektronisk signering

Elektronisk signering - tilrettelegging for løsning av Avtalegiro/ eFaktura B2 hos utsteder Kr 450
Per avtaleinngåelse Kr 3
Abonnement, pr måned Kr 90

Autogiro - innbetaling

Etablering
I tillegg må avtale om OCR tegnes.
Kr 1 800
Endring Kr 350
Autogiro sletting av avtaler Kr 350
Test nye avtaler/endringer Kr 1 800
Abonnement, pr måned Kr 90

Uten melding, per transaksjon

Kr 3,50

Med melding, per transaksjon

Kr 8,50
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 4,50
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 8,50
Betalingspåminnelse, per transaksjon Kr 15
Filforsendelse, per oppdrag Kr 5
Manuell registrering/endring av fullmakter Kr 350
Endre/slette ikke bokførte transaksjoner, per transaksjon Kr 350
Endre/slette ikke bokførte oppdrag, per oppdrag Kr 950
Kvitteringsliste for avviste oppdrag/transaksjoner. - L0202 Kr 35
Kvitteringsliste avregnede oppdrag -L1102 Kr 35
Kvitteringsliste for utførte korreksjoner -L1103 Kr 35
Varsel om fullmaktsforhold -L1121 Kr 35

Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Etablering av avtale
I tillegg må avtale om OCR tegnes.

Kr 1 800
Endring av avtale Kr 350

Sletting av avtaler

Kr 350
Test nye avtaler/endringer Kr 1 800
Abonnement, pr måned Kr 90
Per transaksjon Kr 8,50

Filforsendelse, per oppdrag

Kr 5

Betaling fra innland/utland via SWIFT

Europabetaling *

Kr 30

Beløp under kr 2 000

Kr 50

Beløp fra og med kr 2 000 hvis automatisk behandlet

Kr 75

Beløp fra og med kr 2 000

Kr 100
* Elektroniske i betalinger i EUR innenfor EU/EØS (EU-forordningen) med IBAN og BIC, der kostnader i Norge betales av mottaker og kostnader i utlandet betales av avsender.

SEPA Direct Debit - Innbetaling

Etableringsavgift

Etter avtale

Månedsavgift

EUR 10

Per innbetaling

EUR 0,20

Betalinger avviste av betalers bank

EUR 0,20
Betalinger returnert av betalers bank EUR 0,50
Retur av uautorisert innkrevet betaling EUR 50
* Som innkrevingstjeneste forutsetter Sepa Direct Debit i tillegg abonnement på GlobalOn-Line.