Prisliste innbetalinger

OCR Giro

Etablering av OCR-avtale Kr 650
Endring av avtale Kr 400
Sletting av avtaler Kr 400
OCR Giro - test uten giro, per påbegynt time Kr 1 100
Test av ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 1 900
Abonnement, pr måned Kr 95

Per innbetalinger med KID

Kr 2,25
Filforsendelse per oppdrag Kr 5
OCR Giro - manuelt registrert KID Kr 95

OCR Giro - transaksjonsliste A + B + porto

Kr 115
Rebestilling av kont.data til kunde per konto/Filforsendelse kopi Kr 1 100

Egiro/Innbetaling total

Etablering av avtale Kr 650
Endring av avtale Kr 400
Sletting av avtale Kr 400
Test ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 1 900
Abonnement, pr måned Kr 95
Per betalinger med KID Kr 2,25
Per betalinger uten KID Kr 2,75
Betaling med strukturert informasjon Kr 2,75
Filforsendelse, per sumpost Kr 5

Elektronisk innbetaling (Cremul)

Etablering Kr 650
Månedsavgift per konto Kr 95
Elektronisk innbetaling med KID Kr 2,25
Elektronisk innbetaling med og uten melding

Kr 2,75

Elektronisk innbetaling med feil KID

Kr 2,75

AvtaleGiro - innbetaling

Etablering av avtale
I tillegg må avtale om OCR tegnes.
Kr 650
Endring av avtale Kr 400
AvtaleGiro sletting av avtaler i Nets Kr 400
AvtaleGiro-avtaler, test nye/endringer Kr 1 900
Abonnement, pr måned Kr 95

Med varsel til betaler (banken varsler)

Kr 4,25

Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv)

Kr 2
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 2
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 4,25
Sletting av betalingsoppdrag før forfall Kr 12
Oversikt over FBO, per mottakeravtale per avtaleid Kr 1 900
Bytte av KID-referanse Kr 1 900
Filforsendelser per oppdrag Kr 5

AvtaleGiro - elektronisk signering

Elektronisk signering - tilrettelegging for løsning av Avtalegiro/ eFaktura B2 hos utsteder Kr 450
Per avtaleinngåelse Kr 3
Abonnement, pr måned Kr 95

Autogiro - innbetaling

Etablering
I tillegg må avtale om OCR tegnes.
Kr 1 900
Endring Kr 400
Autogiro sletting av avtaler Kr 400
Test nye avtaler/endringer Kr 1 900
Abonnement, pr måned Kr 95

Uten melding, per transaksjon

Kr 3,50

Med melding, per transaksjon

Kr 8,50
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 4,50
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 8,50
Betalingspåminnelse, per transaksjon Kr 15
Filforsendelse, per oppdrag Kr 5
Manuell registrering/endring av fullmakter Kr 400
Endre/slette ikke bokførte transaksjoner, per transaksjon Kr 400
Endre/slette ikke bokførte oppdrag, per oppdrag Kr 1 000
Kvitteringsliste for avviste oppdrag/transaksjoner. - L0202 Kr 40
Kvitteringsliste avregnede oppdrag -L1102 Kr 40
Kvitteringsliste for utførte korreksjoner -L1103 Kr 40
Varsel om fullmaktsforhold -L1121 Kr 40

Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Etablering av avtale
I tillegg må avtale om OCR tegnes.

Kr 1 900
Endring av avtale Kr 400

Sletting av avtaler

Kr 400
Test nye avtaler/endringer Kr 1 900
Abonnement, pr måned Kr 95
Per transaksjon Kr 8,50

Filforsendelse, per oppdrag

Kr 5

Betaling fra innland/utland via SWIFT

Europabetaling
Ordinær betaling i EUR innenfor EU/EØS med IBAN og BIC, der kostnader i Norge betales av mottaker og kostnader i utlandet betales av avsender.**

Kr 0

Normalbetaling beløp under kr 2 000

Kr 50

Normalbetaling beløp fra og med kr 2 000 hvis automatisk behandlet

Kr 75

Normalbetaling beløp fra og med kr 2 000

Kr 100

SEPA Direct Debit - Innbetaling

Etableringsavgift

Etter avtale

Månedsavgift

EUR 10

Per innbetaling

EUR 0,20

Betalinger avviste av betalers bank

EUR 0,20
Betalinger returnert av betalers bank EUR 0,50
Retur av uautorisert innkrevet betaling EUR 50
* Som innkrevingstjeneste forutsetter Sepa Direct Debit i tillegg abonnement på GlobalOn-Line.
** Betalinger med BBAN prises som en normalbetaling.