Prisliste innbetalinger

OCR Giro

Pris
Etablering av OCR-avtale Kr 700
Endring av avtale Kr 450
Sletting av avtaler Kr 450
OCR Giro - test uten giro, per påbegynt time Kr 1 150
Test av ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 2 000
Abonnement, pr måned Kr 100

Per innbetalinger med KID

Kr 2,25
Filforsendelse per oppdrag Kr 5
OCR Giro - manuelt registrert KID Kr 100

OCR Giro - transaksjonsliste A + B + porto

Kr 120
Rebestilling av kont.data til kunde per konto/Filforsendelse kopi Kr 1 150

Egiro/Innbetaling total

Pris
Etablering av avtale Kr 700
Endring av avtale Kr 450
Sletting av avtale Kr 450
Test ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 2 000
Abonnement, pr måned Kr 100
Per betalinger med KID Kr 2,25
Per betalinger uten KID Kr 2,75
Betaling med strukturert informasjon Kr 2,75
Filforsendelse, per sumpost Kr 5

Elektronisk innbetaling (Cremul)

Pris
Etablering Kr 700
Månedsavgift per konto Kr 100
Elektronisk innbetaling med KID Kr 2,25
Elektronisk innbetaling med og uten melding

Kr 2,75

Elektronisk innbetaling med feil KID

Kr 2,75

AvtaleGiro - innbetaling

Pris
Etablering av avtale
I tillegg må avtale om OCR tegnes.
Kr 700
Endring av avtale Kr 450
AvtaleGiro sletting av avtaler i Nets Kr 450
AvtaleGiro-avtaler, test nye/endringer Kr 2 000
Abonnement, pr måned Kr 100

Med varsel til betaler (banken varsler)

Kr 4,25

Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv)

Kr 2
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 2
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 4,25
Sletting av betalingsoppdrag før forfall Kr 12
Oversikt over FBO, per mottakeravtale per avtaleid Kr 2 000
Bytte av KID-referanse Kr 2 000
Filforsendelser per oppdrag Kr 5

AvtaleGiro - elektronisk signering

Elektronisk signering - tilrettelegging for løsning av Avtalegiro/ eFaktura B2 hos utsteder Kr 450
Per avtaleinngåelse Kr 3
Abonnement, pr måned Kr 100

Autogiro - innbetaling

Pris
Etablering
I tillegg må avtale om OCR tegnes.
Kr 2 000
Endring Kr 450
Autogiro sletting av avtaler Kr 450
Test nye avtaler/endringer Kr 2 000
Abonnement, pr måned Kr 100

Uten melding, per transaksjon

Kr 3,50

Med melding, per transaksjon

Kr 8,50
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 4,50
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 8,50
Betalingspåminnelse, per transaksjon Kr 15
Filforsendelse, per oppdrag Kr 5
Manuell registrering/endring av fullmakter Kr 450
Endre/slette ikke bokførte transaksjoner, per transaksjon Kr 450
Endre/slette ikke bokførte oppdrag, per oppdrag Kr 1 150
Kvitteringsliste for avviste oppdrag/transaksjoner. - L0202 Kr 50
Kvitteringsliste avregnede oppdrag -L1102 Kr 50
Kvitteringsliste for utførte korreksjoner -L1103 Kr 50
Varsel om fullmaktsforhold -L1121 Kr 50

Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Pris

Etablering av avtale
I tillegg må avtale om OCR tegnes.

Kr 2 000
Endring av avtale Kr 450

Sletting av avtaler

Kr 450
Test nye avtaler/endringer Kr 2 000
Abonnement, pr måned Kr 100
Per transaksjon Kr 8,50

Filforsendelse, per oppdrag

Kr 5

Betaling fra innland/utland via SWIFT

Europabetaling
Ordinær betaling i EUR innenfor EU/EØS med IBAN og BIC, der kostnader i Norge betales av mottaker og kostnader i utlandet betales av avsender.**

Kr 0

Normalbetaling beløp under kr 2 000

Kr 50

Normalbetaling beløp fra og med kr 2 000 hvis automatisk behandlet

Kr 75

Normalbetaling beløp fra og med kr 2 000

Kr 100

SEPA Direct Debit - Innbetaling

Etableringsavgift

Etter avtale

Månedsavgift

EUR 10

Per innbetaling

EUR 0,20

Betalinger avviste av betalers bank

EUR 0,20
Betalinger returnert av betalers bank EUR 0,50
Retur av uautorisert innkrevet betaling EUR 50
* Som innkrevingstjeneste forutsetter Sepa Direct Debit i tillegg abonnement på GlobalOn-Line.
** Betalinger med BBAN prises som en normalbetaling.