1. Innskuddsrenter

Prisliste innskuddsrenter

Brukskontoer

Dagens rente Rente fra 10.12.2021 Rente fra 16.12.2021
Totalkonto 0,00 %
Private Banking konto 0,10 % 0,20 % Forutsetter Private Banking kundeforhold.
Ungdomskonto 0,00 % 0,10 % Ved fylte 26 år endres konto til Totalkonto.
Fordelskonto Lønn 0,00 % 0,05 % Forutsetter medlemskap i Juristforbundet.

Sparekontoer

Dagens rente Rente fra 10.12.2021 Rente fra 16.12.2021
Høyrentekonto 0,10 % 0,20 %
Fordelskonto Spare 0,65 % 0,68 % Forutsetter medlemskap i Juristforbundet.
Ungspar 0,90 % Ved fylte 26 år endres konto til Høyrentekonto.
Boligsparing for Ungdom under 34 år 2,85 % 2,95 %
Boligsparing for Ungdom over 34 år 0,60 %
e-Kapitalkonto 0,10 % 0,25 % Beløp kr 0 - 99 999
0,50 % 0,65 %

Beløp fra kr 100 000

Renten gjelder fra første krone. 

Øvrige kontoer

Rente
Aksjehandelskonto 0,00 %
Depositumskonto 0,00 % Fra 2 000 kroner i etableringsgebyr ved manuell opprettelse på kontor.
eDepositumskonto 0,00 % 350 kroner i etableringsgebyr ved opprettelse i nettbank.
Boligkreditt 0,00 %

Boligkreditt er en personlig kreditt som ytes langsiktig mot sikkerhet i fast eiendom. Kredittbeløp og rentevilkår på innvilget kreditt avtales individuelt.

Generelle vilkår
  • Renter er oppgitt p.t. og p.a.
  • Renten beregnes etterskuddsvis og legges til innskuddsbeløpet
  • Renter kapitaliseres per 31. desember og/eller ved oppgjør av kontoen
  • Renteberegningen er basert på antall kalenderdager som gir 365 rentedager i året dvs. 365/365 (skuddår 366/366).
  • Renteendringer vil bli varslet minimum 2 måneder før endringene blir gjort gjeldende
  • Ved overtrekk på konto belastes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende satser, p.t. 20 % p.a.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noOpens in a new window