Garanti

Bankgaranti gir ekstra trygghet for både kjøper og selger.
Siluett över staden Göteborg.

Bankgaranti innebærer at Handelsbanken stiller som garantist for at innholdet i en kontrakt vil bli oppfylt, og forplikter banken til å utbetale penger dersom bedriften selv ikke klarer å betale til avtalt tid.


Vi tilbyr ulike garantier:

Betalingsgaranti 

Ved for eksempel varekjøp, betaling av husleie og lignende tilbyr vi betalingsgaranti for å sikre betaling i henhold til kontrakt.

Entreprenørgaranti

En kontraktsgaranti som vanligvis sikrer utførelse av arbeid, eller riktig oppfyllelse av forpliktelser etter at arbeid er utført.

Lånegaranti

<p style="font-size: 11px; font-weight: 400;">En lånegaranti sikrer at du som kunde oppfyller dine forpliktelse overfor dine leverandører til å betale renter og avdrag, eller til å innfri lånet ved forfall.

Skatte- og avgiftsgaranti 

Dette er en garanti som stilles som sikkerhet for skatter og avgifter overfor det offentlige, f. eks. tollkreditter.

Ta kontakt med bedriftens bankkontor for mer informasjon om garantier.