Fond
Spar smart: Spar hver måned!
Opprett spareavtale med månedlige eller kvartalsvise trekk, så slipper du å bekymre deg for svingninger i markedet. Det er enkelt og en god måte å spre risiko på.
Les mer om spareavtale i fond

Hva sparer du til?
Vi anbefaler at du har litt penger på bankkonto dersom uforutsette utgifter skulle dukke opp. Har du en mer langsiktig plan for sparepengene dine, har vi alternativer som kan gi deg bedre avkastning enn vanlig bankrente.
Dine sparebehov

Hvordan bør du spare?
Hva du skal bruke sparepengene til og når, er avgjørende for hvordan du bør plassere pengene dine. I tillegg er det viktig å ta stilling til hvor høy risiko du er villig til å ta og hvilken avkastning du ønsker.
Avkastning og risiko

Hvor mye må du spare?
Kalkulatoren gir deg en antydning på hvor mye et fast månedlig sparebeløp kan vokse til i løpet av en spareperiode. Tast inn ønsket verdi i feltene eller dra markøren til ønsket verdi vises.
Prøv sparekalkulatoren

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Handelsbanken tar forbehold om eventuelle feil i informasjonen.
Investorbeskyttelse

Økt beskyttelse for deg som handler finansielle produkter.

Les mer om investorbeskyttelse

Vilkår og retningslinjer


Fondsmarkedet

Abonner på fondsinformasjon

Kunngjøringer


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies