Vilkår, retningslinjer og produktfakta

Generelle vilkår

Alminnelige vilkår for tjenester via Handelsbanken på Internett (pdf)

Informasjon om kundeklassifisering (pdf)

Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter (pdf)

Vilkår verdipapiroppbevaring (pdf)


Handelsbanken kapitalforvaltning

Alminnelige forretningsvilkår for fondshandel (pdf)

Generelle vilkår for handel av verdipaprifondsandeler på internett (pdf)


Handelsbanken Markets

Alminnelige forretningsvilkår for handels med finansielle instrumenter mv. gjennom Handelsbanken (pdf)

Handel med finansielle instrumenter via Handelsbanken på internett (pdf)

Informasjon til kunder om egenskaper og særskilt risiko knyttet til handel med opsjoner, terminer og andre derivatinstrumenter (pdf)

Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordre og prisdrevne markeder (pdf)

Generelle vilkår for handel med derivater knyttet til renter, valuta og råvarer (pdf)

Generelle vilkår om utsendelse av sluttseddel via elektroniske kanaler (pdf)

Informasjon om handelssystemer


Handelsbanken Liv

Informasjon om forsikringsformidling (pdf)

Produktfakta Fondskonto (pdf)

Produktfakta Pensjonskonto (pdf)


Individuell personsparing (IPS)

Vilkår for individuell pensjonsspareavtale (pdf)


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies