Vi oppdaterer kundeinformasjonen
Hvorfor stiller vi spørsmål?
Vi vil gjerne vite mer om deg før vi gir deg råd. Jo mer vi vet, desto mer skreddersydde blir rådene vi gir. Vi ønsker å etablere og opprettholde en langvarig relasjon, og derfor stiller vi spørsmål til alle kundene våre.

Les mer på fno.no

Noen av spørsmålene stiller vi av andre grunner:
Myndighetene har bedt alle norske banker om å oppdatere sin kundeinformasjon. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser, og som bank har vi et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret.

Hva spør vi om?
Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. Disse spørsmålene stiller vi alle våre kunder med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet.

Har du spørsmål, eller er i tvil om det er Handelsbanken som har kontaktet deg? Ring oss på 22 39 72 20 eller send en e-post til amloppdatering@handelsbanken.no.

Kundeerklæring
I henhold til Hvitvaskingsloven plikter Handelsbanken å oppdatere opplysninger om kunder. Det er viktig at alle spørsmål i skjemaet blir besvart og signert i henhold til firmaattest.

Utfylt skjema returneres via Digipost.no til Handelsbanken AML Oppdatering.

Husk ett skjema pr. juridisk enhet.
Kundeerklæring

Customer declaration
Due to the Money Laundering Act, Handelsbanken is obliged to update customer information. In connection with this we ask you to fill in the customer declaration.
Customer declaration


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Personopplysninger   » Cookies