Kunngjøringer forvaltingsselskapet
juni – desember 2017

Revisors bekreftelse på gjennomførte fusjoner

Vår revisor KPMG har avgitt sin bekreftelse på gjennomførte fusjoner for samtlige av de fusjoner vi i august og september har gjennomført. Dette gjelder for fondene Handelsbanken Høyrente, Handelsbanken Likviditet, Handelsbanken Norge, Handelsbanken Obligasjon, Xact OBX, Xact Derivat Bull og Xact Derivat Bear. Revisors bekreftelse gir bl.a. informasjon om at fusjonen er gjennomført i tråd med prinsippene fastsatt i fusjonsavtalen.

Revisors uttalelser:

Revisors uttalelse Handelsbanken Høyrente (pdf)

Revisors uttalelse Handelsbanken Likviditet (pdf)

Revisors uttalelse Handelsbanken Norge (pdf)

Revisors uttalelse Handelsbanken Obligasjon (pdf)

Revisors uttalelse XACT Derivat Bear (pdf)

Revisors uttalelse XACT Derivat Bull (pdf)

Revisors uttalelse Xact OBX (pdf)


Andelseierne har gitt samtykke til fondsfusjon av XACT OBX, XACT Derivat Bull og XACT Derivat Bear

I andelseiermøtet den 21. august 2017 har andelseierne gitt samtykke til fusjonen av fondene XACT OBX, XACT Derivat Bull og XACT Derivat Bear. Fusjonene gjennomføres dermed den 15. september 2017. Andelseiere som ikke vil delta i fusjonen har rett til gebyrfri innløsning fram til 8. september 2017. Melding om ønsket innløsning bes sendt til fond@handelsbanken.no


Innkalling til andelseiermøte 21.08.2017

Handelsbanken Kapitalforvaltning AS innkaller til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjoner for XACT OBX, XACT Derivat Bull og XACT Derivat Bear.

a) Fondsfusjon i XACT OBX
Det kalles inn til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i verdipapirfondet XACT OBX.

Dato: 21.08.2017
Tid: kl. 10:00
Sted: Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Henvendelse gjøres i resepsjonen.

Innkallingen gjelder alle andelseiere som registrert som andelseier i fondet den
4. august 2017.

Informasjon til andelseierne i verdipapirfondet XACT OBX (pdf)
Nøkkelinformasjon XACT OBX (pdf)

b) Fondsfusjon i XACT Derivat Bull
Det kalles inn til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i verdipapirfondet XACT Derivat Bull.

Dato: 21.08.2017
Tid: kl. 10:00
Sted: Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Henvendelse gjøres i resepsjonen.

Innkallingen gjelder alle andelseiere som registrert som andelseier i fondet den 4. august 2017.

Informasjon til andelseierne i verdipapirfondet XACT Derivat Bull (pdf)
Nøkkelinformasjon XACT Derivat BULL (pdf)

c) Fondsfusjon i XACT Derivat Bear
Det kalles inn til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i verdipapirfondet XACT Derivat Bear.

Dato: 21.08.2017
Tid: kl. 10:00
Sted: Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Henvendelse gjøres i resepsjonen.

Innkallingen gjelder alle andelseiere som registrert som andelseier i fondet den 4. august 2017.

Informasjon til andelseierne i verdipapirfondet XACT Derivat Bear (pdf)
Nøkkelinformasjon Derivat XACT BEAR (pdf)Vedtektsendring i Handelsbanken Høyrente, Likviditet og Obligasjon er godkjent

Finanstilsynet har den 16. juni 2017 godkjent vedtektsendring i ovennevnte fond. Endringene består i at det i vedtektene § 4 åpnes for muligheten for en ekstra utbytteutdeling i tilfelle fondsfusjon.
Vedtektsendringen gjennomføres den 24. august 2017. Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler frem til 17. august 2017.
Melding om ønsket innløsningen bes sendt til fond@handelsbanken.noAndelseierne har gitt samtykke til fondsfusjon av Handelsbanken Høyrente, Likviditet, Obligasjon og Norge

I andelseiermøtet den 9. juni 2017 har andelseierne gitt samtykke til fusjonen av fondene Handelsbanken Høyrente, Handelsbanken Likviditet og Handelsbanken Obligasjon. Fusjonene gjennomføres dermed den 24. august 2017. Andelseiere som ikke vil delta i fusjonen har rett til gebyrfri innløsning fram til 17. august 2017. Melding om ønsket innløsning bes sendt til fond@handelsbanken.no.

I andelseiermøtet den 16. juni 2017 har andelseierne gitt samtykke til fusjonen av fondet Handelsbanken Norge. Fusjonen gjennomføres dermed den 8. september 2017. Andelseiere som ikke vil delta i fusjonen har rett til gebyrfri innløsning fram til 1. september 2017. Melding om ønsket innløsningen bes sendt til fond@handelsbanken.no.Endring av referanseindeks for fondet MSCI Emerging Markets Index, gjeldende fra 1. juli 2017

Endring av referanseindeks
Referanseindeks byttes fra MSCI Emerging Markets Index til MSCI Emerging Markets Select Global Norms & Ex Controversial Business Index.

Bakgrunn for indeksbyttet
Bakgrunn for indeksbyttet er tilpasse fondene til Handelsbankens strategi for bærekraftige og ansvarsfulle investeringer. Fondet bytter dermed til en bærekraftig indeks. Denne nye indeksen ekskluderer aksjeselskaper som bryter internasjonale normer og konvensjoner på miljø, sosiale spørsmål og selskapsstyring. Selskaper som er involvert i våpen forbudt ved internasjonale lover og atomvåpen ekskluderes også. Videre gjelder et restriktivt syn på kull.

Endringene medfører ingen ekstra kostnader for andelseierne.

Informasjon til andelseierne i Handelsbanken MSCI Emerging Markeds Index (pdf)


Innkalling til valgmøte 29. juni 2017

Det kalles inn til valgmøte i verdipapirfondene Handelsbanken Høyrente, Handelsbanken Likviditet, Handelsbanken Norge, Handelsbanken Obligasjon, XACT Derivat Bear, XACT Derivat Bull og XACT OBX den 29. juni 2017 kl. 9:30. En andelseierrepresentant i Handelsbanken Kapitalforvaltning AS’ styre står på valg.

Mer informasjon om finnes her (pdf)


Endring av fondsnavn og referanseindeks for to av Handelsbankens indeksfond, gjeldende fra 1. juni 2017

Endringene gjelder for
· Handelsbanken MSCI USA Index
· Handelsbanken Europafond Index

Endring av fondsnavn
· Handelsbanken MSCI USA Index bytter navn til Handelsbanken USA Index

Indeksbytte, til bærekraftig indeks
Bakgrunnen for indeksbyttet er å tilpasse fondene til Handelsbankens strategi for barekraftige og ansvarsfulle investeringer. Fondene bytter dermed til en bærekraftig indeks. Denne nye indeksen ekskluderer aksjeselskaper som bryter internasjonale normer og konvensjoner på miljø, sosiale spørsmål og selskapsstyring. Selskaper som er involvert i våpen forbudt ved internasjonale lover og atomvåpen ekskluderes også. Videre gjelder et restriktivt syn på kull.

Navn på indeksene
    Hittar inte listan
Endringene medfører ingen ekstra kostnader for andelseierne.

Informasjon til andelseierne i Handelsbanken MSCI USA Index og Europafond Index (pdf)


Her finner du tidligere kunngjøringer fra januar - juni 2017© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Personopplysninger   » Cookies