Antihvitvaskinformasjon
Handelsbanken samarbeider med myndighetene i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering.

En effektiv måte for banken å bidra til dette er å ha god kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester. Derfor kan du få spørsmål som du opplever som uvanlige.

Vi ser på forpliktelsene med stort alvor, men ser også på dette som en mulighet til å bli enda bedre kjent med deg. Vi har som mål å gi deg Norges beste bankopplevelse.

Internasjonal skatterapportering
Norge har signert internasjonale avtaler om utlevering av skatteopplysninger, FATCA og CRS, og derfor er vi pålagt å gi opplysninger til Skatteetaten om våre kunder som skatter eller er bosatt i et av landene som har undertegnet avtalene FATCA og CRS. Dette trenger vi å få vite fra deg:
 • Landet du skatter til
 • Type virksomhet
 • Om selskapet har passive/aktive driftsinntekter?
 • Statsborgerskap (privatpersoner)

Denne informasjonen trenger vi for å identifisere hvilke av våre kunder som vi er lovpålagt å rapportere.

Eksisterende kunder
Alle kunder må være forberedt på å svare på spørsmål og er pålagt å vise gyldig legitimasjon. Dersom banken blir kjent med nye opplysninger om kunden eller om kundens atferdsmønster endres kan eksisterende kunder få oppfølgingsspørsmål. Handelsbanken må være i stand til å dokumentere overfor myndighetene at banken oppfyller lovens krav til løpende oppfølging av eksisterende kundeforhold.

Nye privatkunder
Privatkunder må oppgi følgende opplysninger før et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres:
 • Navn
 • Fødselsnummer eller D-nummer
 • Fast adresse
 • Legitimasjon
I tillegg pålegger hvitvaskingsloven finansnæringen å spørre privatkunder om:
 • Kundeforholdets formål og tilsiktede art
 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • Du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet
Nye bedriftskunder
Bedriftskunder må i tillegg opplyse om foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold. Du vil bli spurt om privatpersoner har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.

Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Kilde: Finans Norges informasjon om antihvitvask
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies