Behandling av personopplysninger
Handelsbanken og datterselskaper behandler personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og Datatilsynets konsesjonsvilkår.

Hva er personopplysninger?
Alle kundeopplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde.

Hvorfor registrerer vi personopplysninger?
Det er nødvendig for oss å registrere personopplysninger i første rekke for at vi skal kunne innfri våre forpliktelser i kundeforholdet og for at vi skal kunne drive vår forretningsvirksomhet.

Vi har konsesjon til å behandle personopplysninger til følgende formål:
  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler
  • Kundeoppfølging og markedsføring
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
  • Bildeopptak ved fjernsynsovervåking
  • Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon ved investeringstjenester
Les mer om hvert av disse punktene (pdf)

Innsynsbegrensning
Vi kan tilby deg innsynsbegrensning ved at kun et begrenset antall ansatte i banken har tilgang til og innsyn i dine personopplysninger. Hvis dette er aktuelt for deg, kan du ta kontakt med kunderådgiveren din.

Tilgang til personopplysninger
Du kan når som helst få tilgang til dine personopplysninger. For å få tilgang til andre opplysninger om ditt kundeforhold enn hva du finner i Nettbanken, eller har spørsmål om behandling av personopplysninger, kan du kontakte ditt bankkontor.
Finn ditt bankkontor

Om kundeforholdet ditt er i Handelsbanken Finans, kan du ta kontakt på e-post: leasing@handelsbanken.no

Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du ta kontakt med personvernombudet vårt på e-post: dpo-no@handelsbanken.no.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Personopplysninger   » Cookies