Start sparing i fond

For å spare i fond trenger du en ASK investeringskonto eller en investeringskonto. Dette oppretter du enkelt selv.
Kvinne er på ferie med barnet sitt

Forskjellen på en ASK investeringskonto og en ordinær investeringskonto

  • På en ASK investeringskonto kan du ta ut det beløpet du satte inn, uten å betale skatt​. Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten​.

  • På en ASK investeringskonto kan du ha aksjefond (80 % aksjer) og aksjer​.

  • Hvis du skal handle kombinasjonsfond eller rentefond trenger du en ordinær investeringskonto. ​

Klar til å begynne?

  • Når du har opprettet en investeringskonto eller ASK investeringskonto, kan du kjøpe fond med en gang. Det opprettes også en bankkonto som knyttes til ASK investeringskontoen.​

  • For engangskjøp velger du "Kjøp", hvilken konto pengene skal trekkes fra og hvilket beløp du ønsker å kjøpe fond for. 

  • For å spare jevnlig for eksempel hver måned, velger du "Spareavtale" fra portefølje-menyen for å opprette en spareavtale.​

Hva er hva?

  • Aksjefond: Pengene dine plasseres i aksjer i forskjellige selskaper.
  • Rentefond: Pengene dine plasseres i verdipapirer med lavere risiko enn aksjer.
  • Kombinasjonsfond: Kombinerer aksjefond (høyere risiko) og rentefond (lavere risiko).

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi, og det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk.

Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen. Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.