1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Lover og regler

Lover og regler - verdipapirhandel

EU-direktivet MiFID II og forordningen MiFIR gjelder for verdipapirmarkedet i EU og EØS
Kvinne ved pc

Innenfor EØS og EU finnes det felles regler som regulerer verdipapirhandelen i Norge og i øvrige EØS- og EU-land. Bakgrunnen er EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), som ble innført 1. november 2007. MiFID skulle gjøre det gjøre det enklere å handle med verdipapirer over landegrensene, og å øke den beskyttelsen du har som investor. Fra og med januar 2018 styrkes denne investorbeskyttelsen ytterligere gjennom to nye regelverk MiFID II og MiFIR. De nye regelverkene er et resultat av en gjennomgang av MiFID, og har som formål å øke transparensen på finansmarkedene og gi deg som investor en økt beskyttelse.

For deg som kunde

Reglene i MiFID II/MiFIR skal ivareta dine interesser som kunde. Vi i Handelsbanken jobber alltid for kundens beste, og med EU-regelverket vil dine rettigheter som kunde bli sikret. Reglene pålegger alle banker å tydeliggjøre informasjon om produktet, inkludert kostnader og avgifter som er knyttet til handel med det aktuelle produktet. 

Krav til identifikasjonskode

Alle bedrifter og privatpersoner som handler med verdipapirer må ha en global identifikasjonskode. For bedrifter kalles denne koden Legal Entity Identifier (LEI-nummer), og for privatpersoner National Client Identifier (NID-nummer).
LEI-nummer er nødvendig for all verdipapirhandel eller flytting av verdipapirer. LEI- eller NID-nummer kreves også for å delta i selskapshendelser (for eksempel emisjoner). LEI- eller NID-nummer kreves for å handle børshandlede fond, men ikke for handel i øvrige fond.


Best mulig utførelse

I henhold til de nye kravene i MiFID II skal investeringsselskaper for hver klasse finansielle instrumenter publisere en redegjørelse for de fem mest brukte markedsplassene basert på volum. Det vil si hvor gjennomføringen har tatt sted og de fem mest brukte meglerne til å utføre kundeordrer. Dette vil bli publisert årlig.

Analyser som blir utført og konklusjoner som blir gjort fra ordreovervåking og kvaliteten oppnådd i løpet av det foregående året, skal oppsummeres og publiseres i forbindelse med ovennevnte resultatoppstilling på markedsplasser og hos meglere.

Vi vil også publisere, for hvert kvartal, kvaliteten på ordreutførelse når investeringsselskapet handler for egen regning, som Systematic Internaliser (SI), når vi i Handelsbanken fungerer som markedsfører og som en annen likviditetsleverandør.

Du vil finne disse publikasjonene i lenken nedenfor, som leder til engelske sider hos Handelsbanken i Sverige.


Egnethetsvurdering

En del av regelverkets investorbeskyttelse er at vi som banken din alltid må sikre at det produktet du handler er egnet for deg. Gjennom en egnethetsvurdering sikrer vi at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring om produktene du er interessert i. Vi har utvidet egnethetsvurderingen med flere spørsmål for sikre et mer presist bilde av hvilke produkter som kan egne seg for deg.