1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Aksjesparing
  6. /
  7. Informasjon før du handler

Informasjon før du handler

Viktig informasjon du må vite om før du handler med finansielle instrumenter
Ikon av skjema med avkrysning

Denne informasjonen er viktig at du leser:

  • Faktaark for instrumentet som gjør det mulig å forstå og sammenligne egenskaper og risiko.
  • Informasjon om kostnader og gebyrer for instrumentet og transaksjonen.
  • Målgruppen instrumentet målrettes mot.
Informasjonen du finner på lenken nedenfor gjelder alle finansielle instrumenter uansett hvilken målgruppe instrumentet er beregnet til.

Hold deg oppdatert

Vi vil at du skal føle deg trygg når du gjør dine plasseringer. Derfor ønsker vi å sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen for de finansielle instrumentene du er interessert i.

Dette er viktig informasjon for alle som handler med verdipapirer

Avtale om handel med finansielle instrumenter og valuta (pdf) er blant annet Handelsbankens avtaledokument for hvordan vi utfører de ordrene du legger hos oss.