1. Privat
 2. /
 3. Spare
 4. /
 5. Aksjesparing
 6. /
 7. Informasjon før du handler

Informasjon før du handler

Viktig informasjon du må vite om før du handler med finansielle instrumenter

Dine interesser kommer først

Før du begynner å investere i våre fond og aksjer, trenger vi svar på noen spørsmål slik at vi blir enda bedre kjent med deg. Gjennom tilstrekkelig kunnskap om deg vil du få anbefalinger som er tilpasset din økonomiske situasjon, investeringsformål, erfaring og kunnskap.

Klassifisering

Alle som handler fond og aksjer må klassifiseres etter profesjonalitet. Det finnes tre hovedkategorier: ikke-profesjonelle, profesjonelle kunder og kvalifisert motpart. Ikke-profesjonelle kunder får størst beskyttelse.

Verdipapirhandelloven skal øke beskyttelsen for deg som spare- og investeringskunde, og konkurransen mellom verdipapirforetakene i Europa.

Formålet med verdipapirhandelloven er:

 • Klassifisering av kunder som handler fond og aksjer.
 • Krav til informasjon fra deg som kunde og fra banken.
 • Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet.
 • Nye vilkår og retningslinjer for handel med fond og aksjer.

Ikon av skjema med avkrysning

Denne informasjonen er viktig at du leser:

 • Faktaark for instrumentet som gjør det mulig å forstå og sammenligne egenskaper og risiko.
 • Informasjon om kostnader og gebyrer for instrumentet og transaksjonen.
 • Målgruppen instrumentet målrettes mot.
Informasjonen du finner på lenken nedenfor gjelder alle finansielle instrumenter uansett hvilken målgruppe instrumentet er beregnet til.

Hold deg oppdatert

Vi vil at du skal føle deg trygg når du gjør dine plasseringer. Derfor ønsker vi å sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen for de finansielle instrumentene du er interessert i.

Dette er viktig informasjon for alle som handler med verdipapirer

Avtale om handel med finansielle instrumenter og valuta (pdf) er blant annet Handelsbankens avtaledokument for hvordan vi utfører de ordrene du legger hos oss.


Egnethetstest og Hensiktsmessighetstest

Egnethetstest


Egnethetstesten er en vurdering av deg som ønsker hjelp og råd av megler for å kjøpe og selge aksjer. Når du besvarer spørsmålene kan vi bedre vurdere hvilke produkter og tjenester som er best egnet for deg.

Hensiktsmessighetstest


Hensiktsmessighetstest er en vurdering av deg som ønsker å kjøpe og selge andre produkter enn ikke-komplekse produkter, for eksempel andeler i UCITS-fond eller børshandlede aksjer. Ved ordreformidling og -utførelse er Handelsbanken pliktig til å innhente informasjon om deg om din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet.