1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Aksjesparing
  6. /
  7. Børsnoterte verdipapirer

Børsnoterte verdipapirer

Hva er børsnoterte verdipapirer og hvordan få tak i det?
Diagrammer på nettbrett

Her forklarer vi forskjellen på de ulike børsnoterte verdipapirene, samt hvordan du kan få tilgang til dem gjennom Handelsbanken.

Aksjer 

En aksje er det samme som en gitt eierandel i et selskap. Alle aksjene har lik verdi og samlet utgjør de aksjekapitalen til et selskap. 
Du kan handle aksjer rett gjennom Handelsbanken Prime.
Risikonivå: Høy.

Viktig informasjon før du handler

VP-depot

VP-depot er en verdipapirkonto du må ha om vil handle eller oppbevare utenlandske aksjer og verdipapirer. VP står for verdipapir og depot betyr oppbevaring av utenlandske aksjer. Ta kontakt med rådgiveren din som kan sette opp en VP-Depot for deg. Du kan deretter handle rett gjennom Handelsbanken Prime. Man kan foreløpig ikke handle utenlandske verdipapirer gjennom Prime, dette må gjøres gjennom megler.
Risikonivå: Høy.


Derivater

Derivater er en samlebetegnelse på verdipapirer hvor avkastningen avhenger av prisutviklingen på et underliggende verdipapir. Derive betyr å avlede - altså noe som avhenger av noe annet. Derivatene kan kjøpes for en underliggende aksje, indeks eller en råvare. Som investor gir derivater deg unike muligheter for avkastning og risikostyring fordi du kan tjene penger på å spekulere i om markedet svinger opp, ned eller står stille. Før du handler derivater bør du ha god kjennskap til hvordan de prises og kunne lese kursinformasjonen.

Handelsbanken tilbyr standardiserte derivater notert på børs i Norge og Sverige, derfor er det gunstig å handle gjennom oss. Vi har muligheten til å sette prisen, vi forplikter oss til kjøper/selger og har samtidig god kjennskap til derivat-strategier. De ulike derivatene kjennetegnes av egenskapene deres.

Opsjoner

Opsjoner gir deg en rett, men ingen plikt, til å kjøpe eller selge noe til en forhåndsbestemt pris på eller innen et gitt tidspunkt i fremtiden. Med kjøpsopsjon spekulerer du at verdipapiret vil stige i verdi og du vil få en gitt avkastning uavhengig av hvor mye markedet har steget. Kjøper du en salgsopsjon tjener du penger på at verdipapiret faller i verdi. Du må få en megler til å kjøpe for deg. Ta kontakt med rådgiveren din som henviser deg videre.
Risikonivå: Høy.

Futures og forwards 

Futures og forwards gir deg plikt til å kjøpe eller selge noe til en forhåndsbestemt pris på eller innen et gitt tidspunkt fremtiden. Mens disse produktene binder deg til å selge/kjøpe, gir opsjonen kun deg muligheten. Forskjellen mellom futures og forwards ligger i oppgjøret. Du må få en megler til å kjøpe for deg. Ta kontakt med rådgiveren din som henviser deg videre.
Risikonivå: Høy.

ETF

ETF står for Exchange Traded Fund, eller børshandlet fond. Det er fondsandeler som vanligvis handles på børsen og gir deg muligheten til å oppnå en eksponering i markeder som vanligvis følger en underliggende indeks. Du kan handle ETF´er rett i Handelsbanken Prime
Risikonivå: Moderat til høy.

Warrants

Warrants er verdipapir som gir deg rett til å kjøpe en underliggende aksje eller indekser, på eller innen et bestemt tidspunkt i fremtiden. Forskjellen fra kjøpsopsjon er at løpetiden er på over ett år. Utstedes ikke av børsen hvor de er notert, men av finansielle institusjoner som bank og meglerhus. Handelsbanken tilbyr dette. 
For å kjøpe warrants må du først ta vår Hensiktsmessighetstest, som gir oss påkrevd informasjon om deg før du kan starte å handle aksjer og verdipapirer.
Risikonivå: Moderat til høy 

Bull & Bear ETN

Bull & Bear er børsuttrykk som beskriver optimisme (bull/okse) og pessimisme (Bear/bjørn) til markedet. ETN står for Exchange Traded Notes, om du tror at markedet skal stige kjøper du Bull, mens tror du det skal falle kjøper du Bear. ETN handles på børs og er avhengig av verdiutviklingen til en underliggende aksje, råvare eller lignende. ETN-er utstedes ofte av en finansinstitusjon, slik som Handelsbanken. For å handle ETN må du først ta vår Hensiktsmessighetstest, som gir oss påkrevd informasjon om deg før du kan starte å handle aksjer og verdipapirer.
Risikonivå: Høy.