1. Privat
 2. /
 3. kundeklager

Behandling av kundeklager

Vi vil gjerne høre fra deg om det er noe du ikke er fornøyd med, vårt mål er å ha Norges mest fornøyde bankkunder.
Mann utenfor jobben

Slik klager du

Vi er stolte av å ha så mange fornøyde kunder i Handelsbanken. Om du er misfornøyd med noe vi har gjort, så ønsker vi å høre fra deg. Vi vil bruke tilbakemeldingene dine for å forbedre oss, og lage enda bedre produkter og tjenester.
 1. Send oss klagen skriftlig.
  Du kan kontakte oss på Digipost Handelsbanken Kundeklager se www.norge.noÅpnes i nytt vindu) eller med brev til: Handelsbanken NUF, Klageansvarlig Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo. Vi ber om at du merker henvendelsen som en klage. 

 2. Vi gjør en grundig vurdering av saken din.
  For å få et helhetsbilde av klagen, vil vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en grundig vurdering av den. Klager behandles fortløpende.

 3. Du skal få svar med lettfattelig begrunnelse.
  Dersom vi ikke kan ta klagen din til følge, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse som du kan forstå.

 4. Ta kontakt med Finansklagenemda eller Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk Råd.
  Om du skulle oppleve at klagen ikke kan løses av Handelsbanken, kan du kontakte andre instanser.

Kontaktinformasjon eksterne klageorgan

Finansklagenemda,
Postboks 53, Skøyen,
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
www.finkn.noÅpnes i nytt vindu
firmapost@finkn.no

Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk Råd
Postboks 1501 Vika
0117 Oslo
Tlf: 23 11 17 40
www.vpff.noÅpnes i nytt vindu
post@vpff.no

Dette gjør vi når du sender oss en klage