Barneforsikring

Trygg økonomisk fremtid om noe uforutsett skulle skje.
Två kvinnor sitter i soffan och den ena lyfter en baby som ett flygplan

Trygghet for det kjæreste du har

Barneforsikringen er et viktig supplement til det som dekkes av Folketrygden. Selv om vi har gode offentlige støtteordninger i Norge, risikerer barn og ungdom som blir uføre i ung alder å måtte klare seg med minstepensjon resten av livet. Barneforsikring kan gi barnet ditt en tryggere økonomisk fremtid hvis det får en alvorlig sykdom eller havner i en ulykke.
        
Barneforsikring hjelper også foreldrene økonomisk, så du kan få mer verdifull tid med barnet ditt.

Forsikrer barnets fremtid ved:

  • Arbeidsuførhet
  • Invaliditet
  • Alvorlige sykdommer

Familien får økonomisk hjelp:

  • Dagpenger ved sykehusopphold
  • Behandlingsutgifter
  • Ombygging av bolig