Reklamasjon

Dine reklamasjonsrettigheter ved feil, misbruk eller svindel
kvinner på kafe

Du kan reklamere på dine kjøp når: 
  • Du ikke mottar varer du har bestilt. 
  • Du blir dobbeltbelastet ved et kjøp.
  • Du blir belastet for feil beløp.
  • Du har ukjente korttransaksjoner. 
  • Hvis butikken eller leverandøren du har handlet hos går konkurs. Ta kontakt med oss for nærmere vilkår rundt dette.

Kontakt oss

Last ned og fyll ut et reklamasjonsskjema dersom du ønsker å reklamere på ukjente korttransaksjoner.

Vi anbefaler at du sender skjemaet sikkert til oss på Digipost: Handelsbanken Kortreklamasjon eller sende skjemaet per post til: Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo 

Ønsker du å sende skjemaet på e-post, send det til: kortreklamasjon@handelsbanken.no. Vær oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert og derfor usikret.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon: 22 39 75 50.

Reklamasjonsskjema - Kort på avveie (pdf)