Reklamasjon

Dine reklamasjonsrettigheter ved feil, misbruk eller svindel
kvinner på kafe

Du kan reklamere på dine kjøp når: 
  • Du ikke mottar varer du har bestilt. 
  • Du blir dobbeltbelastet ved et kjøp.
  • Du blir belastet for feil beløp.
  • Du har ukjente korttransaksjoner. 
  • Hvis butikken eller leverandøren du har handlet hos går konkurs. 

Kontakt oss

Last ned og fyll ut et reklamasjonsskjema dersom du ønsker å reklamere på ukjente korttransaksjoner.

Vi anbefaler at du sender skjemaet sikkert til oss på Digipost: Handelsbanken Kortreklamasjon eller sende skjemaet per post til: Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo 

Ønsker du å sende skjemaet på e-post, send det til: kortreklamasjon@handelsbanken.no. Vær oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert og derfor usikret.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon: 22 39 75 50.

Reklamasjonsskjema - Kort på avveie (pdf)