PSD2 - regelverk for betalingstjenester

eu stjärnor i en ring med ett låst hänglås i mitten

Endring ved betaling i nett- og mobilbank

På grunn av sikkerhetskrav i PSD2-direktivet innfører vi noen endringer på betalingstjenestene våre i nett- og mobilbank. Hensikten er å sikre dataene dine og redusere risikoen for svindel.

Når du gjør en betaling i mobilbanken godkjenner du allerede betalingen med kode, fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning. I nettbanken godkjenner du regningene dine med BankID, BankID på mobil eller med nettbankpassord ditt kombinert med kode fra kodebrikken din. Alle disse metodene for å godkjenne en betaling kalles «sterk kundeautentisering».

Som kunde vil du først og fremst merke merke de nye endringene ved at du nå må godkjenne alle betalinger, eller endringer av betalinger på samme måte som du er vant til ved betaling av regninger. Det er også gjort noen små endringer i ordlyd og rekkefølgen på hvordan du signerer betalinger uten BankID eller BankID på mobil. I praksis betyr endringen i hovedsak at du må avgi en såkalt sterk kundeautentisering også ved følgende betalinger/endringer:
 • Når du skal betale eFakturaer.
 • Godkjenning ved endring av betalinger i forfallsmappen.
  Hvis du allerede har en godkjent betaling i forfallsmappen din og vil endre beløpet, må du også her godkjenne endringen med en av metodene over før endringen blir effektuert. Dette gjelder alle betalinger som ligger til forfall, også eFaktura og Avtalegiro.
Forbrukerrettigheter ved betalinger i Europa

Økt sikkerhet i mobilbank-appen.

Vi øker sikkerheten rundt mobilbanken for å redusere risikoen for misbruk enda mer. Som kunde vil du merke lite til disse endringene. Hvis løsningen vår oppdager en sikkerhetsrisiko vil du bli informert om dette i appen. Avhengig av type risiko alvorlighetsgrad, vil du kunne få følgende meldinger i appen: 
 • Du kan bruke mobilbanken på eget ansvar
  Du blir opplyst om risikoen, men kan likevel fortsette å bruke appen på eget ansvar.

  Meldingene som vises i appen er:
  "Mobilen din er "jailbreaked", dette kan medføre en sikkerhetsrisiko. Videre bruk av mobilbanken skjer på eget ansvar." (Jailbreak betyr at mobilen er låst opp for å fjerne begrensningene som er satt av Apple.

  "Skjermleseren du bruker er ukjent for mobilbanken, dette kan medføre en sikkerhetsrisiko. Videre bruk av mobilbanken skjer på eget ansvar." (En skjermleser brukes av blinde og svaksynte for lese opp teksten i apper og på nettsider. Mange mobiler og nettbrett har dette innebygget.)

 • Du kan bruke mobilbanken etter tiltak 
  Her vil du få beskjed om hvilke tiltak som må gjøres for å kunne bruke mobilbanken igjen. Meldingene som vises i appen er:

  "Tastaturet du bruker er ukjent for mobilbanken og er derfor ansett som en sikkerhetsrisiko. Du må endre tastatur i mobilens innstillinger for å bruke mobilbanken."

 • Du utestenges fra mobilbanken 
  Noen sikkerhetsbrudd er så alvorlige at du ikke får mulighet til å bruke mobilbanken i det hele tatt. Når du åpner appen vil den automatisk lukkes igjen. I slike tilfeller må du ta kontakt med banken så hjelper vi deg.
Far og soenn mobil

Hva betyr PSD2 for meg?

Samlet kontooversikt og nye muligheter

Målet med PSD2 er blant annet at du skal få en enklere bankhverdag gjennom en samlet oversikt over kontoene dine, uavhengig av hvilke banker de er i. Hvis du gir fullmakt til det, kan du for eksempel se kontoer fra andre banker i nett- og mobilbanken til Handelsbanken. Vi som bank jobber med å videreutvikle våre tjenester og produkter slik at du som kunde får nye muligheter hos oss.

Flere kan utføre betalinger

Når PSD2 innføres i sin helhet vil andre aktører kunne utføre betalinger på dine vegne, gitt at du samtykker. Du som kunde vil nok imidlertid ikke merke så mye til de nye reglene før de siste lovendringene trer i kraft i september 2019.

Må jeg gjøre noe?

Flere av avtalevilkårene for innskudd og betalingstjenester i Handelsbanken er oppdatert. Før du inngår avtaler som gir andre enn banken tilgang til kontoene dine, anbefaler vi at du setter deg godt inn i hvem og hva du gir fullmakt til.

Sikkerhet

Ingen får tilgang til kontoene dine uten at du samtykker til det, og alle aktører må være godkjent for å få tilgang til informasjonen din. De er, som bankene, underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og Datatilsynet, eller tilsvarende tilsynsmyndigheter i hjemlandet. PSD2 krever økt sikkerhet ved innlogging og godkjenning av betalinger på nett. 
Les mer på Regjeringens nettsiderÅpnes i nytt vindu
Les mer på EU-kommisjonens nettsiderÅpnes i nytt vindu

Hva er egentlig PSD2?

EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) ble innført i 2009 for å skape et mer effektivt marked for betalingstjenester i Europa. I løpet av 2018 ble reglene revidert og forsterket gjennom det nye regelverket, PSD2. Formålet med PSD2 er å styrke forbrukervernet, forbedre sikkerheten ved betalinger, øke konkurransen mellom banker og tilbydere av betalingstjenester og øke kundenytten. I Norge vil direktivet innføres i løpet av 2019.

Vilkår
Fullstendige vilkår for innskudd og betalingstjenester finner du her.


filöverföring

Developer portal

I Handelsbankens Developer portal får du som utvikler tilgang til et testmiljø der du kan utforske og teste våre API'er.

SLA statistikk