1. Privat
  2. /
  3. Konto, kort og betaling
  4. /
  5. Avvikling av magnetstripe

Bruk av magnetstripe på kort avvikles

Noen få unntak gjelder.
-

Sikrere for deg som betaler med kort

I dag kan kort brukes med chip eller kontaktløst på nesten alle betalingsterminaler. Det har i tillegg vært mulig å bruke magnetstripen på kortet i noen få situasjoner: hvis kortterminalen er gammel eller kortets chip er ødelagt. Transaksjoner med magnetstripe er ikke like sikre, så nå fjernes dette alternativet. 

Det finnes imidlertid noen få unntak hvor magnetstripe fremdeles kan benyttes:

  • Ubetjente betalingsterminaler for transport og parkering
  • Utenfor EU/Europa

Bruk av chip uten PIN avvikles også

Det finnes noen få terminaler der kort med chip settes inn og kjøp skjer uten PIN-kode. Eksempler er brus-automater og karuseller for barn). Denne muligheten fjernes også nå. Det er samme unntaksregler for chip uten PIN som for magnetstripe:

  • Ubetjente betalingsterminaler for transport og parkering
  • Utenfor EU/Europa