Uroen i markedet fortsetter – hva gjør jeg som fondssparer?

Les om hva som skjer nå og hva du bør gjøre.
segelbåt

Hva skjer nå? 

6. april 2020: Mens Kina ser ut til å få kontroll over virus-spredningen, opplever andre land kraftig økning i smittede. Viruset har ennå ikke smittet store deler av befolkningen, men tiltakene for å begrense videre smitte gir samfunnsmessige utfordringer og negative effekter på økonomien. Mange selskaper opplever kraftig fall i inntekter. Virusspredningen har ført til at etterspørselen etter olje har falt. På samme tid har Saudi-Arabia og Russland valgt å øke sin oljeproduksjon for å ta markedsandeler fra amerikanske skiferolje-produsenter. Resultatet av lavere etterspørsel og stigende tilbud blir fallende priser, som slår hardt på den energitunge Oslo Børs. Selv om vi nå ser tegn til at Russland og Saudi Arabia kan nærme seg en avtale om produksjonskutt, er ikke dette en garanti for at man kommer til enighet.

Vi ser nå at verdensøkonomien halter som følge av korona-viruset.  Forsøkene på å hindre videre spredning fører til drastiske tiltak som påvirker økonomien i samfunnet betydelig. Fallet i oljeprisen har skapt ytterligere uro. 

Så da er spørsmålet: Hva skal du som fondssparer gjøre når det blir uro i markedene og usikkerheten tar over? 

Hva viser historien? 

For de som har investert i aksjer, aksjefond eller kombinasjonsfond, kan situasjoner som dette oppleves dramatiske. Historien viser imidlertid at det innimellom har og vil dukke opp scenarioer som påvirker aksjemarkedene i liten eller stor grad. Siden hovedindeksen på Oslo børs (OSEBX) ble etablert i 1996, har vi vært gjennom mye: Asia-krise, oljeprisfall til ti dollar, valutakrise og renteoppgang på slutten av 90-tallet, dotcom-boblen, 9/11, Irak-krigen, finanskrisen, gjeldskrise i EU, Kina-frykt og de siste årene Brexit, handelskrig, negative renter, geopolitisk uro, resesjonsfrykt, riksrett og nå en global pandemi. Hver gang har aksjemarkedene hentet seg inn igjen, ettersom verden har gått videre. 

Det unike med dagens situasjon er at oppbremsingen i verdensøkonomien i stor grad er en nødvendig og villet strategi iverksatt av våre myndigheter for å begrense smittespredningen. Virksomheter stenges ned og forbrukere holder seg mer hjemme. Når smittespredningen avtar og de kraftige inngrepene i økonomien ikke lenger vurderes som nødvendige vil den økonomiske aktiviteten komme tilbake. 

Hva bør du gjøre?

Over tid drives aksjemarkedene oppover av at selskapene skaper verdier. I perioder med uro på børsene, er det lett å trå feil som aksjefondsparer. Vårt råd er å sitte i ro når det stormer som verst, og det mener vi det er gode grunner til. 

Utgangspunktet når man investerer i aksjemarkedet, er en lang horisont og vilje til å ta risiko. At markedet svinger og aksjemarkedet tidvis faller kraftig, er normalt. Det er en del av prisen man må være villig til å betale for å få med seg den meravkastningen aksjemarkedet gir over tid. Historien viser imidlertid at det vil snu på et tidspunkt, og da får vi ofte en kraftig oppgang. Denne er det hyggelig å være med på.  

Det er lett å la seg rive med av panikkfølelse og selge på helt feil tidspunkt. Da er faren stor for at man ikke får med seg oppgangen, når den kommer. 

Det er ekstremt vanskelig å finne riktig tidspunkt å gå helt eller delvis ut av markedet, og enda vanskeligere er det å komme inn igjen på riktig tidspunkt. Det vil alltid være noe å bekymre seg over, og når alle farer synes å være blåst bort, er aksjemarkedene allerede på nye høyder. Vi anbefaler derfor ofte å investere i våre aktivt forvaltede porteføljer (aktivfondene eller diskresjonære modellporteføljer). Her posisjonerer ekspertene våre kapitalen best mulig over flere ulike typer investeringer basert på det synet vi har på markedet.   

Vi anbefaler derfor kundene våre å forholde seg rolig med de langsiktige investeringene. 

Tenk gjennom hvorfor du var villig til å investere i aksjemarkedet i utgangspunktet og hvilken investeringshorisont du hadde. I de aller fleste tilfeller vil du få best langsiktig avkastning ved å sitte helt stille gjennom urolige markeder.  

Artikkelen ble publisert for første gang 12. mars og oppdatert 6. april 2020.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.