1. Bedrift
  2. /
  3. Prislister
  4. /
  5. Prisliste Betalingstjenester

Prisliste Betalingstjenester

Abonnementspris pr. mnd. Etableringspris
Nettbedrift Basis

Inkludert 1 bruker

Kr 175,00 Kr 0,00
Tilleggsavtale Kr 60,00

Per bruker, utover 1 bruker

Kr 25,00


Nettbedrift Pluss

Inkludert 1 bruker

Kr 275,00 Kr 1500,00
Tilleggsavtale Kr 60,00 Kr 50,00

Per bruker, utover 1 bruker

Kr 25,00

Oppgradering fra Nettbedrift Basis

- Kr 1500,00
Kontoinformasjon fra utenlandsk bak, per konto Kr 150,00 Kr 0,00

Prisene er eksklusive mva.

Kundeportal Nets Etablering/abonnement per mnd/spørring
Transaksjonshistorikk Etter avtale.

Kontoverifikasjon (KAR)

  • KAR i Portal
  • KAR Batch massespørring
  • KAR Web-service
Etter avtale.
Prisene er eksklusive mva.

Utbetalinger

Utbetalinger via Nettbedrift og GlobalOn-line
Betaling via KID Kr 1,50
Betalinger med strukturert melding (per betaling) Kr 2,50
Betaling med melding Kr 4,50
Betaling uten melding Kr 4,50
Kontoregulering Kr 0,00
Betaling til mottaker uten konto Kr 125,00
Lønnsutbetaling Kr 2,00
Tilbakeføring av uhevet girobetaling Kr 170,00
Direkte Remittering via Nets
Endring av avtale Kr 325,00
Sletting av avtaler Kr 250,00
Abonnement, per avtale, per måned Kr 250,00
Betaling med KID Kr 3,00
Betaling med strukturert melding (per faktura) Kr 4,50
Betaling uten melding Kr 5,00
Betaling med melding Kr 8,50
Betaling til mottaker uten konto Kr 125,00
Lønnutbetaling Kr 4,00
Filforsendelse, per oppdrag Kr 5,00
Rebestilling av kont.data til kunde per konto/Filforsendelse kopi Kr 850,00
Korreksjon per transaksjon Kr 220,00
Endre/slette ikke avregnet oppdrag Kr 850,00
Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling Kr 170,00
Re-åpning av oppdrag avvist i dekningskontroll Kr 850,00
Test ny avtale/endringer, per påbegynt time Kr. 1700,00
AvtaleGiro per belastning Kr 2,00
Autogiro per belastning Kr 2,50

Innbetalinger

OCR Giro
Etablering av OCR-avtale Kr 560,00
Endring av avtale Kr 260,00
Sletting av avtaler Kr 260,00
OCR Giro - test uten giro, per påbegynt time Kr 850,00
Test av ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 1700,00
Abonnement, pr måned Kr 80,00

Per innbetalinger med KID

Kr 2,25
Filforsendelse per oppdrag Kr 5,00
OCR Giro - manuelt registrert KID Kr 60,00

OCR Giro - transaksjonsliste A + B + porto

Kr 100,00
Rebestilling av kont.data til kunde per konto/Filforsendelse kopi Kr 850,00
Egiro/Innbetaling Total
Etablering av avtaler Kr 560,00
Endring av avtaler Kr 260,00
Sletting av avtale Kr 260,00
Test ny avtale/endring, per påbegynt time Kr 1700,00
Abonnement, pr måned Kr 80,00
Per betalinger med KID Kr 2,25
Per betalinger uten KID Kr 2,75
Betaling med strukturert informasjon Kr 2,75
Filforsendelse, per sumpost Kr 5,00
Elektronisk innbetaling (Cremul) - Evry
Etablering Kr 750,00
Månedsavgift per konto Kr 90,00
Elektronisk innbetaling med KID Kr 2,25
Elektronisk innbetaling med melding Kr 2,50
Elektronisk innbetaling uten melding

Kr 2,75

Elektronisk innbetaling med feil KID

Kr 2,75

AvtaleGiro - Innbetaling
Etablering av avtale* Kr 560,00
Endring av avtale Kr 260,00
AvtaleGiro sletting av avtaler i Nets Kr 260,00
AvtaleGiro-avtaler, test nye/endringer Kr 1700,00
Abonnement, pr måned Kr 80,00

Med varsel til betaler (banken varsler)

Kr 4,25

Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv)

Kr 2,00
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 2,00
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 4,25
Sletting av betalingsoppdrag før forfall Kr 10,00
Oversikt over FBO, per mottakeravtale per avtaleid Kr 1700,00
Bytte av KID-referanse Kr 1700,00
Filforsendelser per oppdrag Kr 5,00
* i tillegg må avtale om OCR tegnes
Avtalegiro - Elektronisk signering
Elektronisk signering - tilrettelegging for løsning av Avtalegiro/ eFaktura B2 hos utsteder Kr 400,00
Per avtaleinngåelse Kr 3,00
Abonnement, pr måned Kr 80,00
Autogiro- Innbetaling
Etablering Kr 1700,00
Endring Kr 260,00
Autogiro sletting av avtaler Kr 260,00
Test nye avtaler/endringer Kr 1700,00
Abonnement, pr måned Kr 80,00

Uten melding, per transaksjon

Kr 3,50

Med melding, per transaksjon

Kr 8,50
Kreditorbetalt uten varsel til betaler Kr 4,50
Kreditorbetalt med varsel til betaler Kr 8,50
Betalingspåminnelse, per transaksjon Kr 15,00
Filforsendelse, per oppdrag Kr 5,00
Manuell registrering/endring av fullmakter Kr 275,00
Endre/slette ikke bokførte transaksjoner, per transaksjon Kr 200,00
Endre/slette ikke bokførte oppdrag, per oppdrag Kr 850,00
Kvitteringsliste for avviste oppdrag/transaksjoner. - L0202 Kr 15,00
Kvitteringsliste avregnede oppdrag -L1102 Kr 15,00
Kvitteringsliste for utførte korreksjoner -L1103 Kr 15,00
Varsel om fullmaktsforhold -L1121 Kr 15,00
Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Etablering av avtale *

Kr 1700,00
Endring av avtale Kr 260,00

Sletting av avtaler

Kr 260,00
Test nye avtaler/endringer Kr 1700,00
Abonnement, pr måned Kr 80,00
Per transaksjon Kr 8,50

Filforsendelse, per oppdrag

Kr 5,00
Filforsendelse - eFaktura B2C
eFaktura B2C betalingskrav Kr 2,60
eFaktura B2C fakturahotell Kr 1,25
eFaktura fakturamal standard Kr 2000,00
eFaktura kundetilpasset fakturamal Kr 6000,00
eFaktura - betalingskrav med AvtaleGiro Kr 2,60
Filforsendelse, per oppdrag Kr 5,00
Per vedleggsdokument tilknyttet faktura Kr 5,00
Filforsendelse - eFaktura B2B
Per sendt faktura - fil (utsteder) Kr 2,50
Per vedleggsdokument tilknyttet faktura Kr 2,00
Per mottatt faktura- fil (mottaker) Kr 3,50
Fakturaarkiv per faktura (faktureres av Nets) Kr 1,00
Klikk og betal
eFaktura B2B mottaker - pris per faktura Kr 5,00
Fakturaarkiv per faktura (faktureres av Nets) Kr 1,00
Webfaktura utsteder
eFaktura B2B - pris per faktura Kr 8,00
Per vedleggsdokument tilknyttet faktura Kr 5,00
Fakturaarkiv per faktura (faktureres av Nets) Kr 1,00
Etablering B2C
Tilknytningsavgift - Per utsteder (organisasjonsnummer) Kr 8000,00
Per vedleggsdokument tilknyttet faktura Kr 2,00
Etablering B2B
Filkommunikasjon fra bedrift - per utsteder (organisasjonsnummer) Kr 5300,00
Filkommunikasjon fra bedrift - per mottaker (organisasjonsnummer) Kr 5300,00
B2B eFaktura webfaktura - utsteder Kr 540,00
B2B eFaktura klikk/betal - mottaker Kr 540,00
Månedspris - B2C
eFaktura B2C månedsavgift utstederavtale Kr 80,00
Månedspris - B2B
Fakturautsteder - filkommunikasjon, per måned Kr 100,00
Fakturamottaker - filkommunikasjon, per måned Kr 100,00
B2B eFaktura utsteder webfaktura Kr 50,00
B2B eFaktura mottaker klikk/betal Kr 50,00
Endringer - B2C
B2C eFaktura bytte av eFaktura referanse - Utsteder Kr 1500,00
B2C eFaktura - Test av endringer på fakturahotell Kr 1500,00
B2C eFaktura - test av endringer på standard fakturamal Kr 1500,00
eFaktura B2C test av endringer/ avvik partner Kr 1500,00
eFaktura B2C test av nettbank timepris Kr 1500,00
Endringer B2B
Support (under 30 minutter) Kr 850,00
Support (over 30 minutter) Kr 1700,00
Prisliste regnskapsmodell/konsernmodell B2B / B2C
Første selskap i gruppen Etter avtale
Per underliggende organisasjonsnummer, utsteder/mottaker regnskapsmodell Etter avtale
Per underliggende organisasjonsnummer, utsteder/mottaker konsern Etter avtale
Månedsavgift for hhv utsteder og mottaker av regnskapsmodellen, fra selskap 2 Etter avtale
Opptil 100 avtaler Etter avtale
Over 100 avtaler Etter avtale
Over 200 avtaler Etter avtale
Manuelle betalinger og tjenester
Bankremisse Kr 100,00
Bekreftelse av aksjekapital (eks. mva.) Kr 5000,00

Depositum - etablering per konto

Fra kr 2000,00

Giro levert i skranke

Kr 150,00
Giro retur ved manglende dekning Kr 200,00
Innenlandsbetalinger SWIFT Kr 200,00
Kontantuttak i skranke fra konto i Handelsbanken Kr 0,00

Kontoutskrift i kasse/skranke

Kr 100,00
Kontoutskrift SWIFT MT940 (per år) – gjelder ikke MT940 til HANDSESS Kr 2500,00
Kontoutskrift SWIFT MT940 til HANDSESS Kr 0,00
Kopi av bilag (pris per kopi) Kr 150,00

Kopi av bilag eldre enn 12 mnd. (pris per kopi)

Kr 400,00
Lønnsbetaling, per transaksjon Kr 25,00
Omnummerering - innmeldingsavgift NETS per år Kr 450,00
Overførsel mellom egne kontoer i Handelsbanken Kr 50,00
Overførsel til andre kunder i Handelsbanken eller annen bank Kr 150,00
Revisjonsoppgave Fra kr 1500,00
Utbetalingsanvisning – belastet konto i Handelsbanken Kr 175,00
Utbetalingsanvisning – settes inn på konto i Handelsbanken Kr 0,00
Tilbakeførsel av utbetalingsanvisning Kr 175,00