1. Bedrift
  2. /
  3. Prislister
  4. /
  5. Prisliste Bedriftskort
Handelsbanken Business Debet Handelsbanken Business Kreditt
Pris per år Kr 290 Kr 490
Varekjøp BankAxept Kr 2,50
Varekjøp Visa Kr 2,50 Kr 0
Kontantuttak Norge (minibank) Kr 7 1,5 % av uttaksbeløp (min. kr. 25)
Kontantuttak Utland Kr 35 1,5 % av uttaksbeløp (min. kr. 25)
Erstatningskort Kr 100 Kr 100

Fakturagebyr


Kr 0
Nominell rente* 18,00 %
Effektiv rente* 28,23 %
Besøk på OSL Lounge og North Sea Lounge

Kortholder: kr 100
Gjester over 11 år: kr 205
Gjester 2-11 år: kr 75
Gjester 0-2 år: kr 0

Priority Pass Medlemskap/kort inkludert. Besøk USD 30 og gjester USD 30.
Overføring av korttransaksjoner til reiseregningssystem**

Etablering kr 0
Årspris kr 2.000

* Nominell og effektiv rente iht. Finansavtalelovens § 46 ved benyttelse av kreditt utover rentefri periode (inntil 45 dager) for 15.000, med nedbetaling over ett år. (Årsgebyr og gebyr for 2 kontantuttak er med i beregningen)
**P.t. kun Visma.net Expense

Valutapåslag

Ved bruk av kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen som benyttes er kurs på oppgjørsdag i henholdsvis VISA Int. og MasterCard Int. pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 1,95 %. Dette kommer
i tillegg til ovennevnte priser.