Forvalteroppgjør

Handelsbanken har lang erfaring med håndtering av verdipapirtransaksjoner. Vi gir deg personlig service.
fire personer på møte


Vi leverer et bredt spekter av ulike typer verdipapirtjenester, inkludert alle typer nasjonale og internasjonale verdipapirer, tilpasset kunder som fondsselskap, private og offentlige pensjonskasser, forsikringsselskap, forvaltere, banker, meglerhus og private investorer. 

Tjenestene våre retter seg hovedsakelig mot institusjonelle kunder eller aktive privatkunder som har behov for håndtering av verdipapir.

For å kunne tilby best mulig spisskompetanse betjenes de nordiske markedene via Handelsbankens eget nordiske nettverk. I de globale markedene samarbeider vi med nøye utvalgte utenlandske finansinstitusjoner.

Hvorfor velge Handelsbanken som forvalter:

  • Du får tilgang til et nordisk nettverk som igjen gir direkte adgang til alle de nordiske markedsplassene.
  • Vi har dedikerte, dyktige og erfarne medarbeidere med inngående kunnskap om verdipapirmarkedet.
  • Vi leverer oppgjørstjenester for fjernmedlemmer på børsene i København, Helsingfors, Oslo og Stockholm.

Dette kan vi bistå med:

Forvalteroppgjørstjenester 

Gjennom forvalteroppgjøret får du et enkelt, sikkert og oversiktlig verdipapiroppgjør uavhengig av hvilken megler du bruker. Alle transaksjoner gjennomføres i én kanal og gjennom ett verdipapirdepot, noe som gir god oversikt med en samlet rapportering på hele verdipapirporteføljen. Vi tilbyr oppgjør og oppbevaring i ca. 100 markeder, og verdipapirkonti for alle aktuelle valuta du handler i. Cashhåndteringen tilknyttet verdipapirhandelen gjøres automatisk.

Tjenesten tilbys større investorer og institusjonelle kunder.

Depotmottaker for fondsselskap 

Alle norske forvaltere av verdipapirfond og AIFer skal ha en depotmottaker. Handelsbanken er i dag depotmottaker for flere anerkjente fondsforvaltere, og på vegne av fondene og andelseierne gjennomføres oppgaver som kontroll over fondenes disposisjoner, overvåkning av verdipapirtransaksjoner og kontroll av selskapets beregning av andelsverdi og honorarer.

Handelsbanken har utviklet et moderne og fleksibelt depotmottakersystem som gjør det mulig å ha kontinuerlig kontroll, med fullt fokus på å ivareta andelseiernes interesser.

Selskapshendelser (Corporate actions) 

Vi kan følge opp alle typer selskapshendelser knyttet til ulike verdipapirer i en portefølje. Vi administrerer alle hendelsene i det aktuelle verdipapiret og rapporterer umiddelbart videre til kunden. Dette inkluderer overvåkning og informasjon av kommende selskapshendelser, utbetaling av utbytte og renter på aksjer og rentebærende papirer, samt stemmerettsregistrering i forbindelse med generalforsamlinger hvor vi på kundens oppdrag kan stemme for kundens regning. I tillegg tilbyr vi også refusjonshåndtering av kildeskatt.

Verdipapirlån

Vi tilbyr utlån av et bredt spekter av nordiske verdipapirer til kundene våre, både i forhold til short handel og ved inndekking av eventuell manglende levering fra motparter.

Kunder med større og/eller langsiktige porteføljer kan potensielt øke sine inntekter ved å stille seg til disposisjon for utlån.