Pensjon for ansatte

Som ansatt har du mulighet til å påvirke pensjonsavtalen som er satt opp for deg av din arbeidsgiver, og justere risikoprofil etter eget ønske.
mann utendørs

Velg pensjonsprofil

Du kan velge mellom fire risikoprofiler for din pensjonsavtale; Handelsbanken Pensjon 30, 50, 70 eller 100 prosent aksjeandel. Vil du plassere i aksjer og renter, og komplementere med alternative investeringer som for eksempel råvarer? Da kan en av våre tre kombinasjonsporteføljer være interessante alternativ.

Ta kontakt med bedriftens rådgiver eller bankkontor for mer informasjon om våre pensjonsprodukter.

Handelsbanken Pensjon 30, 50 og 70 passer for deg som:

  • Vil ha en komplett portefølje, i ett fond.
  • Vil ha en fondsportefølje i bunn, og komplementere med andre plasseringer.
  • Vil spare tid, og foretrekker at vi tar hånd om forvaltningen for deg.
  • Vil øke muligheten for en god risikojustert avkastning.

Handelsbanken Pensjon 100 passer for seg som:

  • Vil ha en komplett aksjefondsportefølje i ett fond. 
  • Vil spare tid, og foretrekker at vi tar hånd om forvaltningen for deg. 
  • Vil øke muligheten for en god risikojustert aksjeavkastning. 
  • Vil se fondskurser og utviklingen på Pensjonsprofilene. 
Med Handelsbanken Pensjon 100 får du en godt diversifisert portefølje i aksjemarkedet. Våre forvaltere velger ut de aksjemarkedene som er mest egnet til å gi deg en best mulig risikojustert avkastning.

Alderstilpasset nedtrapping av risiko eller bestem selv

Handelsbanken Pensjon Alderstilpasset

Med Handelsbanken Pensjon Alderstilpasset er andelen som er investert i aksjemarkedet tilpasset alderen din. Jo yngre du er, desto høyere aksjeandel har du. Nedtrappingen starter når du fyller 57 år.

Fritt investeringsvalg

Fritt investeringsvalg betyr at de ansatte selv kan sette sammen de fondene som passer best med hensyn til alder, investeringshorisont og risikovillighet. Dermed forvalter den ansatte sine egne fond for pensjonssparing, på vegne av seg selv.