1. Nøkkelpersonforsikring

Nøkkelpersonforsikring

Nøkkelpersonforsikring gir økonomisk hjelp dersom en nøkkelperson i selskapet går bort eller blir ufør.
Fem personer i møte

Hva er nøkkelpersonforsikring?

En nøkkelpersonforsikring sikrer bedriften en økonomisk trygghet dersom viktige og sentrale personer går bort eller blir ufør.

Har du tenkt på hva som skjer med din bedrift hvis en nøkkelperson ikke lenger er på plass? I et lite eller mellomstort selskap kan de økonomiske konsekvensene bli store om en nøkkelperson dør eller blir langsiktig syk. Med en nøkkelpersonforsikring mottar selskapet økonomisk hjelp om dette skulle skje.


Sikre dine mest sentrale medarbeidere

Kort om Nøkkelpersonforsikring

  • Gir deg finansiell bistand hvis noe skulle skje med en av selskapets nøkkelpersoner, slik at selskapet ikke bukker under. 
  • Dekker tapt inntekt eller økte kostnader knyttet til dødsfall. 
  • Gir forsikring ved permanent sykdom. 
  • Betaling skjer til den som signerte forsikringen; selskapet eller den ansatte.

 Forsikringen kan tegnes for medarbeidere mellom 16 og 60 år. Dere velger selv beløpet på forsikringen. Ønsker du mer informasjon om denne forsikringen, ta gjerne kontakt med rådgiveren din.