Gruppelivsforsikring for bedrift

Gruppelivsforsikring gir økonomisk trygghet for dine ansatte og deres familier, uansett hva som skulle skje.
lege på sykehus

God økonomisk hjelp

Mange familiers økonomi er basert på to inntekter, og en engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall er en god økonomisk hjelp i en tung tid.

Gruppeliv er en fleksibel forsikring som kan tegnes for alle eller noen av dine ansatte, og forsikringssummen kan velges forholdsvis fritt innenfor bestemte regler - lik for alle eller variere mellom generelt definerte grupper av arbeidstakere. For å starte forsikringen må bedriften ha minimum to ansatte, og maksimal forsikringssum ved død er 80 G per person.

Forsikringen utbetales som en engangserstatning til den ansatte og deres pårørende ved død eller uførhet, uansett årsak, tid og sted for ulykken.Vil du vite mer?

Ikon man i slips

Handelsbanken samarbeider med Gjensidige Forsikring, og Bedriftsgruppeliv blir levert gjennom dem. Ønsker du å vite mer om Bedriftsgruppeliv, ta gjerne kontakt med ditt lokale bankkontor eller bedriftens rådgiver.


Fordeler og utbetalinger

To personer på kontor
  • Gjør bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet.
  • Engangsutbetaling ved død, inntil 80G.
  • Engangsutbetaling ved uførhet, ved minimum 50 prosent varig arbeidsuførhet.
  • Skattefri utbetaling, både ved dødsfall og uførhet.
  • Utbetalingen kan disponeres fritt, og kan ikke beslaglegges av eventuelle kreditorer.