Lånegarantiordningen for bedrifter

Lånegarantiordningen kan være aktuell for bedrifter med akutt likviditetsmangel.
an open umbrella

Hva går ordningen ut på?

Lånegarantiordningen er ett av regjeringens tiltak for å hjelpe bedrifter som normalt er lønnsomme, men nå opplever akutt likviditetsmangel.
 

Regjeringen er tydelig på at et lån forutsetter at bedriften oppfyller et antall vilkår. Dette er krav knyttet til bedriftens økonomi, som at det skal være et levedyktig selskap etter korona-krisen. Det er også en rekke krav til dokumentasjon og beslutninger i bedriften. For Handelsbankens del, vil en slik forespørsel i stor grad innebære en ordinær vurdering knyttet til å gi lån. 
 
Ordningen innebærer at Handelsbanken kan innvilge lån der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet.

Hvem kan søke om lån innenfor garantiordningen? 

For å kunne søke om lån som omfavnes av garantiordningen, er kriteriene blant annet følgende: 

  1. Være norskregistrert
  2. Levedyktig under normale markedsforhold
  3. Ikke økonomiske vanskeligheter ved utgangen av 2019
  4. Ha akutt likviditetsmangel som følge av virusutbruddet covid-19 
Er det aktuelt for bedriften din med lån i låneordningen? Ta kontakt med bankkontoret ditt.