Kompensasjonsordning for bedrifter (kontantstøtte)

Kompensasjonsordningen skal gi kompensasjon for faste kostnader til bedrifter med betydelig omsetningsfall som følge av korona-viruset.
flytväst
Ordningen er rettet mot bedrifter som opplever betydelig omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Ordningen har som formål å dekke faste kostnader som husleie, strøm, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, rentekostnader minus renteinntekter og annet, som ikke forsvinner ved å redusere driften og permittere ansatte. 

Regjeringen varslet om ordningen fredag 27. mars. Detaljer ble presentert 2. april. Ordningen er ennå ikke godkjent av ESA. Det avklares også om bedrifter som kommer inn under kontantstøtten samtidig kan komme inn under ordningen med statsgaranterte lån. 

Ordningen: 

For å bli omfattet av ordningen, må bedriften ha omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20% i mars). Minste utbetaling per måned er 5000 kroner per juridisk person. Maksimalt utbetaling per måned er 30 millioner kroner per foretak, noe som kan bli høyere for store konsern. 

Kompensasjonsordningen blir todelt:

  • Bedrifter som er pålagt å stenge av staten. Disse kan få en kompensasjon etter følgende utregning: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90%
  • Andre bedrifter. Disse kan få en kompensasjon etter følgende utregning: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – 10.000) x 80%
Ordningen vil gjelde bredt, men ha noen unntak, blant annet finansbransjen, olje og gass, selskaper under andre støtteordninger (som private barnehager og flyselskaper), foretak uten ansatte eller som er under konkursbehandling. 
Regjeringen lanserer en digital søknadsprosess. Ordningen vil gjelde for mars, april og mai, men kan bli utvidet. Første utbetaling er planlagt i april.