PSD2 - regelverk for betalingstjenester

eu stjärnor i en ring med ett låst hänglås i mitten

Hva betyr PSD2 for bedriften min?

Samlet kontooversikt og nye muligheter

Målet med PSD2 er blant annet at du skal få en enklere bankhverdag gjennom en samlet oversikt over kontoene deres, uavhengig av hvilke banker de er i. Dersom dere gir fullmakt til det, kan du i framtiden kunne se kontoer fra andre banker i Nettbedriften til Handelsbanken. Dette gjelder kontoer der bedriften din står som eier eller disponent. Vi som bank jobber med å videreutvikle våre tjenester og produkter slik at du som bedriftskunde får nye muligheter hos oss.

Flere kan utføre betalinger

Når PSD2 innføres i sin helhet vil andre aktører kunne utføre betalinger på deres vegne, gitt at dere har åpnet og samtykket til dette. Som kunde vil dere nok imidlertid ikke merke så mye til de nye reglene før de siste lovendringene trer i kraft i september 2019.

Må vi gjøre noe?

Flere av avtalevilkårene for innskudd og betalingstjenester i Handelsbanken er oppdatert. Før dere inngår avtaler som gir andre enn banken tilgang til kontoene dine, anbefaler vi at man setter seg godt inn i hvem og hva dere gir fullmakt til. Ta kontakt med oss for å kunne dele kontoinformasjon med tredjeparter.

Sikkerhet

Ingen får tilgang til kontoene deres uten at dere selv ber om dette, og alle aktører må være godkjent for å få tilgang til informasjonen deres. De er, som bankene, underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og Datatilsynet, eller tilsvarende tilsynsmyndigheter i hjemlandet.
Forbrukerrettigheter ved betalinger i Europa
Les mer på Regjeringens nettsiderÅpnes i nytt vindu
Les mer på EU-kommisjonens nettsiderÅpnes i nytt vindu

Hva er PSD2?

EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) ble innført i 2009 for å skape et mer effektivt marked for betalingstjenester i Europa. I løpet av 2018 ble reglene revidert og forsterket gjennom det nye regelverket, PSD2. Formålet med PSD2 er å styrke forbrukervernet, forbedre sikkerheten ved betalinger, øke konkurransen mellom banker og tilbydere av betalingstjenester og øke kundenytten. I Norge vil direktivet innføres i løpet av 2019.

Vilkår
Fullstendige vilkår for innskudd og betalingstjenester finner du her.


filöverföring

Developer portal

I Handelsbankens Developer portal får du som utvikler tilgang til et testmiljø der du kan utforske og teste våre API'er.

SLA statistikk