1. Bedrift
  2. /
  3. Konto og betale
  4. /
  5. Konto
  6. /
  7. Transaksjonskonto

Transaksjonskonto

Med en transaksjonskonto håndterer du bedriftens inn- og utbetalinger.
Mann med hvit skjorte

Konto for inn- og utbetalinger

Ikon av pengesekk

Bedriftskonto - for den daglige driften

For de daglige gjøremålene opprettes en transaksjonskonto. Kontoen kan disponeres med kort og ulike betalingstjenester. Det kan knyttes kreditt til kontoen for å dekke kortsiktige likviditetssvingninger. Kontoen kan du selv opprette i Nettbedrift. Du kan kostnadsfritt åpne flere transaksjonskontoer til ulike formål.

Valutakonto - for handel med utlandet

Valutakonto er beregnet for kunder som har inn- og utbetalinger i utenlandsk valuta og som ikke ønsker å veksle til norske kroner. Tilgjengelig likviditet i utenlandsk valuta kan føre til større fleksibilitet ved betaling da man slipper å gå veien gjennom kjøp og salg av valuta.

Ikon av globus

Rundt avkrusningsikon

Omfattes av innskuddsgaranti

Handelsbanken (norsk filial av Svenska Handelsbanken AB) er omfattet av den svenske innskuddsgarantien, som er regulert av svensk lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Den norske filialen er også i henhold til finansforetaksloven § 19-2 medlem av den norske banksikringsordningen, som kompletterer den svenske innskuddsgarantien. Innskuddsgarantiene skal dekke tap som en innskyter har på innskudd, som ikke er særskilt unntatt iht. lov og/eller forskrift, dersom banken skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser overfor innskyterne. Garantiene omfatter både privatpersoner, foretak og andre juridiske personer.

Svensk innskuddsgaranti

Den svenske innskuddsgarantien utgjør EUR 100.000 pr. innskuddskunde pr. bank. I tillegg er det anledning til å søke om et tilleggsbeløp på opp til maksimalt SEK 5.000.000, som omfatter innskudd som er gjort de seneste 12 månedene knyttet til visse livshendelser, f.eks. salg av bolig.

Norsk innskuddsgaranti

Den norske innskuddsgarantien utgjør inntil NOK 2.000.000 pr. kunde pr. bank, og skal dekke overskytende utover den svenske innskuddsgarantien. Formålet er å sikre at innskytere i den norske filialen får et vern tilsvarende den norske innskuddsgarantien. Nærmere opplysninger om innskuddsgarantien, herunder om prosedyrene i forbindelse med utbetaling av kompensasjon, kan fås ved henvendelse til banken.

Enkelte finansielle institusjoner som banker, forsikringsselskap og verdipapirfond er ikke dekket av innskuddsgarantien. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om innskuddsgarantien.

datamaskin og kaffekopp

Døgnet rundt, hele året

Du velger hva, når og hvor du utfører bedriftens banktjenester – på kontor, på nett, via mobil eller på telefon.

Digitale tjenester