Kreditt

Tilgang til likviditet når bedriften trenger det.
smilende kvinner

Tilgjengelig likviditet med kassekreditt

Likviditet når bedriften trenger det

Det er behov for fleksibilitet for å håndtere svingninger i likviditeten. Med kreditt på kontoen har du tilgang til likviditet når du trenger det. Den trukne kreditten reguleres ved innbetalinger på konto. Slik holder du kreditten på et fornuftig nivå.

Kreditt i annen valuta

Kreditten kan knyttes til stort sett alle bedriftskontoer. Du kan også få kreditt i annen valuta enn NOK.

Betal kun for benyttet kreditt

Du betaler kun rente på den kreditten som du til en hver tid benytter. Du betaler også en provisjon for å ha kreditten tilgjengelig på konto. Kontakt ditt bankkontor hvis du ønsker mer informasjon om kassekreditt.

Bruk i perioder

Noen bedrifter har en kassekreditt tilgjengelig på grunn av kunder med lange betalingstider eller sesongvariasjoner, og da er det godt å ha tilgang på liklivditet.