1. Bedrift
 2. /
 3. Digitale tjenester
 4. /
 5. Nettjenester
 6. /
 7. Nettbedrift oppdateringer

Oppdateringer og forbedringer i Nettbedrift

Her får du oversikt over oppdateringer og feilrettinger.

Forbedringer i november 2020

hammare
 • Kontogrupper ved betalinger: Kontogrupper er nå tilgjengelig fra utvalgsmenyen under "Registrerte betalinger", "Betalinger til forfall", "Avviste betalinger" og "Utførte betalinger".
 • Datoendring betalingskvittering: Rettet feil der godkjenningsdato ble vist for utlandsbetaling på kvitteringssiden. Dette er nå endret til forfallsdato.  - 
 • Navn på lenke: Endret tekst på linker til forfallslisten slik at det samsvarer bedre med navnet på forfallslisten. F.eks. 'Tilbake til kommende betalinger' ble endret til 'Tilbake til betalinger til forfall'. 
 • Godkjenning av betalinger i betalingsfiler: For godkjenning av filer er det ønskelig at bare betalingene i filen som treffes av et evt. søk faktisk blir godkjent. Dette skapte litt problemer for kunder med mange fremtidige betalinger (mer enn 2000 betalinger i omløp) slik at vi fjernet muligheten til å velge flere filer samtidig vha sjekkboks og så godkjenne alle. Dette viste seg å være litt uheldig når kunden ikke hadde lagt inn noen søkekriterier. Vi er i ferd med å rette opp dette slik at hvis bruker ikke har lagt inn søkekriterier, vil sjekkboksene fortsatt være tilstede, men bli fjernet hvis bruker legger inn søkekriterier. Denne utbedringen er ennå ikke klar så som en mellomløsning viser vi nå en dialog der bruker blir informert om at godkjenne/slette/oppheve godkjenning vil utføres på alle betalingene i filen (uavhengig av evt. søkekriterier).  
 • Opplasting av betalingsfiler: ved opplasting av betalingsfiler viser vi nå avvisningsårsak for enkeltbetalinger som er i orden,  men ble avvist på grunn av avvisningsnivå på filen. 
 • Godkjenning av filer: feilen der hele filen ble godkjent hvis filen ble valgt til godkjenning i listen, uavhengig av søkekriterier, er nå endret. Hvis du gjør et søk i filen vil nå bare de betalingene i filen som faktisk tilfredsstiller søket, bli godkjent. Dette gjelder for alle filer der totalt antall registrerte betalinger på avtalen er lavere enn 2000 stk. 
 • Postnummer på utenlandsbetaling: postnummer vises nå før poststed i betalingsdetaljer og oppsummeringssiden for utenlandsbetaling. 
 • Utenlandsbetaling og kontraktsnummer: i bildet for utlandsbetaling har vi endret både tekst og feilmelding på feltet for kontraktsnummer ved avtalt kurs. Slik skal det bli lettere å forstå hva som kan legges inn i feltet.