Flytting av pensjonsavtaler

Pensjonsavtalene er nå flyttet til Gjensidige. Du får fortsatt råd av oss.
Icon businessdeal

Hva vil overføringen bety for deg?

Avtalen din ble overført til Gjensidige den 19. november 2022. Fra nå av vil Gjensidige være den nye leverandøren din, men du forholder deg fortsatt til Handelsbanken når du trenger hjelp eller råd.

Fondsandelene dine har blitt overført til samme fond i ny avtale hos Gjensidige, der du kan administrere avtalen din selv på nett. Rådgiveren i Handelsbanken vil fortsatt være din kontaktperson, også etter overføringen til Gjensidige.

 • Forvaltningsavgifter og administrasjonsavgifter for deg som kunde blir lavere, eller de samme som nå.
 • Hvis du har valgt en nedtrappingsportefølje på din avtale i dag vil det ved overføring til Gjensidige medføre en mer gradvis nedtrapping fra aksjefond til rentefond.
 • Hvis du har regelmessig sparing på avtalen din med automatisk trekk fra konto, vil både spareavtale og Avtalegiro opphøre ved overføringen. 
 • Du vil motta informasjon fra Gjensidige om hvordan du kan etablere ny spareavtale og Avtalegiro hos dem når din avtale er overført etter 19. november 2022. 
Logg inn og kontakt rådgiveren dinÅpnes i nytt vindu

Dagens nedtrapping

Fra du fyller 57 år, reduserer risikoen på pensjonen din. Hvis du har nedtrapping i dag, fungerer forvaltningen og nedtrappingen slik:

 • Aktiv 100 (inntil 57 år)
 • Aktiv 70 (fra 57 år)
 • Aktiv 50 (fra 62 år)
 • Aktiv 30 (fra 67 år)

Ny modell for nedtrapping

Fra 57 til 67 år trappes aksjeandelen gradvis ned. Aksjeandelen vektes ned som følger:

 • Handelsbanken Pensjon 100: fra 100 % til 40 % aksjer
 • Handelsbanken Pensjon 70: fra 70 % til 20 % aksjer
 • Handelsbanken Pensjon 50: fra 50 % til 0 % aksjer
 • Handelsbanken Pensjon 30: fra 30 % til 0 % aksjer

Dette gjøres for å redusere risikoen for store verdiendringer i kundenes pensjonsmidler frem mot pensjonsuttak.

-

Endring av beregning av livsgevinst og risikokostnad for IPA

Beregningsgrunnlaget for tilføring av livsgevinst og risikokostnader endres etter overføringen fra SHB Liv til Gjensidige

Livsgevinst er en ekstra avkastning som tillføres og blir fordelt på pensjonsavtaler til de kundene som lever lengst. Denne avkastningen oppstår ved at kunder som dør tidlig etterlater seg verdier på sin avtale, og de avtalene som ikke omfatter utbetaling av saldoen til etterlatte blir fordelt mellom de gjenlevende kundene.
Risikokostnad er en kostnad som skyldes negativ forsikringsrisiko på avtalen.


Ønsker du uttak fra livrente?

Hvis du ønsker å gjøre uttak fra livrenten din, kan du bruke dette skjemaet. 

Skattereglene for uttak står oppgitt på skjemaet. 


Vil du endre fondsvalg?

Har du individuell livrente, kollektiv livrente eller IPA (formidlet av Skagen) og ønsker å bytte fond på avtalen din? Da kan du benytte skjemaet under.

Unsplash u x Ventures two people PC