Fond
Du velger risikonivå – våre forvaltere
gjør jobben


Velg mellom porteføljer med flere aktivaklasser eller en ren aksjefondsportefølje.

Les mer om våre Aktivfond 30, 50, 70 og 100

Hva sparer du til?
Vi anbefaler at du har litt penger på bankkonto dersom uforutsette utgifter skulle dukke opp. Har du en mer langsiktig plan for sparepengene dine, har vi alternativer som kan gi deg bedre avkastning enn vanlig bankrente.
Nå dine sparemål

Hvordan bør du spare?
Hva du skal bruke sparepengene til og når, er avgjørende for hvordan du bør plassere pengene dine. I tillegg er det viktig å ta stilling til hvor høy risiko du er villig til å ta og hvilken avkastning du ønsker.
Les mer om avkastning og risiko

Hvor mye må du spare?
Kalkulatoren gir deg en antydning på hvor mye et fast månedlig sparebeløp kan vokse til i løpet av en spareperiode. Tast inn ønsket verdi i feltene eller dra markøren til ønsket verdi vises.
Prøv sparekalkulatoren

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Handelsbanken tar forbehold om eventuelle feil i informasjonen.Forberedelse til møte

Har du avtalt møte med rådgiver?

Forbered deg til møtet

Mer informasjon


Vilkår og retningslinjer


Fondsmarkedet

Kunngjøringer


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies