Investorbeskyttelse

For deg som vil investere gjennom Handelsbanken.
Aksjemegler

Verdipapirhandelloven skal øke beskyttelsen for deg som spare- og investeringskunde, og sikre et mer gjennomsiktig marked.

Investorbeskyttelsen innebærer blant annet: 

  • Klassifisering av kunder i ulike kundekategorier avhengig av kundens profesjonalitet.
  • Krav til informasjon fra deg som kunde og fra banken. 
  • Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet. 
  • Nye vilkår og retningslinjer for handel med verdipapirer.

Klassifisering

Alle som handler verdipapirer må klassifiseres etter profesjonalitet. Det finnes tre kategorier: ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Ikke-profesjonelle kunder får størst beskyttelse


Hensiktsmessighetstest

Avhengig av hvilke finansielle instrumenter du ønsker å handle, og om du ønsker hjelp av en rådgiver eller ikke, er det mulig at du må ta en hensiktsmessighetstest. På den måten kan vi sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til de finansielle instrumentene du er interessert i.

Hensiktsmessighetstest

Hensiktsmessighetstest gjennomføres i forkant av handel eller rådgivning via meglerbordet vårt eller et rådgivningsmøte på et av kontorene våre. I hensiktsmessighetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, slik at vi kan vurdere om investeringen er hensiktsmessig for deg.