1. Personal
  2. /
  3. Savings
  4. /
  5. investorbeskyttelse

Investorbeskyttelse

For deg som vil investere gjennom Handelsbanken.

Dine interesser kommer først

Før du begynner å investere i våre fond og aksjer, trenger vi svar på noen spørsmål slik at vi blir enda bedre kjent med deg. Gjennom tilstrekkelig kunnskap om deg vil du få anbefalinger som er tilpasset din økonomiske situasjon, investeringsformål, erfaring og kunnskap.

Klassifisering

Alle som handler fond og aksjer må klassifiseres etter profesjonalitet. Det finnes tre hovedkategorier: ikke-profesjonelle, profesjonelle kunder og kvalifisert motpart. Ikke-profesjonelle kunder får størst beskyttelse.

Verdipapirhandelloven skal øke beskyttelsen for deg som spare- og investeringskunde, og konkurransen mellom verdipapirforetakene i Europa.

Formålet med verdipapirhandelloven er:

  • Klassifisering av kunder som handler fond og aksjer.
  • Krav til informasjon fra deg som kunde og fra banken.
  • Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet.
  • Nye vilkår og retningslinjer for handel med fond og aksjer.

Egnethetstest og Hensiktsmessighetstest

Egnethetstest


Egnethetstesten er en vurdering av deg som ønsker hjelp og råd av megler for å kjøpe og selge aksjer. Når du besvarer spørsmålene kan vi bedre vurdere hvilke produkter og tjenester som er best egnet for deg.

Hensiktsmessighetstest


Hensiktsmessighetstest er en vurdering av deg som ønsker å kjøpe og selge andre produkter enn ikke-komplekse produkter, for eksempel andeler i UCITS-fond eller børshandlede aksjer. Ved ordreformidling og -utførelse er Handelsbanken pliktig til å innhente informasjon om deg om din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet.