1. Personal
  2. /
  3. Innskuddsrenter og kontogebyr

Prisliste Innskuddsrenter og kontogebyr

Totalkonto

0,15 % p.a

Det er ingen transaksjonsgebyr ved varekjøp med kort. Primærtjenester ved bruk av Nettbank, Mobilbank og Avtalegiro er gebyrfri. Det beregnes årspris for bankkort og det er gebyr ved kontantuttak i minibank (ingen gebyr ved kontantuttak i butikk).
Ungdomskonto 0,15 % p.a Kontoen er gebyrfri. Ved fylte 26 år vil kontoen gjøres om til ordinær Totalkonto (privat).
Fordelskonto Lønn 0,25 % p.a. Renten gjelder fra første krone. Forutsetter medlemskap i Juristforbundet.
Ungspar 1,45 % p.a Fast betalingsoppdrag og kort kan ikke knyttes til kontoen. Ved fylte 26 år vil kontoen gjøres om til ordinær Høyrentekonto (privat).
Fordelskonto Spare 1,50 % p.a. Renten gjelder fra første krone. Forutsetter medlemskap i Juristforbundet.
Høyrentekonto 0,85 % p.a Kontoregulering mellom egne kontoer i Handelsbanken er gebyrfritt. Øvrige betalinger har en transaksjonspris på kr. 10,00. Det er ingen begrensninger i antall overførsler pr. kalenderår.
Private Banking konto 0,85 % p.a Kontoen er gebyrfri.
BSU – Bolig Sparing for Ungdom 3,65 % p.a Ved fylte 34 år får kontoen samme rente som den høyeste terskelrenten på eKapitalkonto.
Aksjehandelskonto 0,30 % p.a Transaksjonskonto for verdipapirhandel
Boligkreditt 0,15 % p.a Boligkreditt er en personlig kreditt som ytes langsiktig mot sikkerhet i fast eiendom. Kredittbeløp og rentevilkår på innvilget kreditt avtales individuelt.
eKapitalkonto

Beløp kr. 0-99 999

0,60 % p.a
Beløp fra kr. 100 000 1,50 % p.a
Renten gjelder fra første krone. Opprettelse av eKapitalkonto samt overføringer til og fra kontoen gjør du i nettbanken. Kontoregulering mellom egne kontoer i Handelsbanken er gebyrfritt. Øvrige betalinger har en transaksjonspris på kr. 10,00. Det er ingen begrensninger i antall overførsler pr. kalenderår. Det kan ikke knyttes kort til kontoen.
Depositumskonto

Beløp kr. 0-499 999

0,25 % p.a
Beløp fra kr. 500 000 0,70 % p.a
Renten gjelder fra første krone. Etableringsgebyr ved opprettelse i nettbanken på kr. 350,-. For priser ved opprettelse på kontor, se prislisten for manuelle tjenester.

Du kan sammenlikne prisene våre med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noOpens in a new window. Handelsbankens pris i portalen sier ikke hvilke priser du vil bli tilbudt, da Handelsbanken priser alle kunder individuelt.