Handelstider for fond
Du kan når som helst legge inn ordre for kjøp og salg av fond, men flere forhold påvirker når ordren plasseres av forvalteren. Under finner du informasjon om stengte handelsdager og handelstider.

Stengte handelsdager
Alle våre fond er stengt for handel lørdag, søndag, norske helligdager, julaften og nyttårsaften. Enkelte fond kan være stengt for handel på dager hvor en vesentlig del av fondets investeringer er i markeder/børser som er stengt, eksempelvis som følge av nasjonale fridager, helligdager eller ved markedshendelser. Det samme gjelder fond som er registrert i andre land.

Handelstider for fondene*:
Samtlige fondkl. 12:00
* Ordre som kommer inn etter oppgitt tidspunkt, vil få første tilgjengelige kurs neste dag.

Fondshandel i annen valuta
Når du handler fond vil oppgjøret alltid foregå i NOK. Mange av våre fond er notert i utenlandsk valuta og derfor kan fondets verdi synke/stige som følge av endringer i valutakurs.

Bytte av fond
Når du bytter fond legges kjøps og salgsordren samme dag, men kjøpsordren utføres først når pengene fra salget er kommet/mottatt. Det tar vanligvis 2-3 bankdager, men det kan ta noe lengre for enkelte av våre fond.

Ved bytte av fond er det ingen innløsnings- eller tegningsgebyrer.

PS: Bytte av fond medfører realisering av gevinst/tap.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Personopplysninger   » Cookies